Працівники бібліотеки на Міжнародній науковій конференції у Вроцлаві

19–20 квітня 2021 р. у Вроцлаві (Польща) відбулася Міжнародна наукова конференція з нагоди 65-річчя Інституту наукової інформації та бібліотекознавства Вроцлавського університету “Від книги до читача” (Od książki do czytelnika. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji Jubileuszu 65-lecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego).

Конференція відбувалася в дистанційному форматі; у програмі було 32 доповіді учасників з Польщі, України, Угорщини, Словаччини, Чехії, Словенії, Австрії, Литви та Фінляндії. Доповіді стосувалися широкого кола питань книгообігу, читання, суспільної комунікації та поширення інформації від ранньомодерної доби до сьогодення. На запрошення колег із Вроцлава у конференції взяли участь четверо працівників Наукової бібліотеки.

Свої доповіді представили директор Наукової бібліотеки Василь Кметь (“Дискурс польськості в Єзуїтській академії у Львові ХVⅠⅠ–ХVⅠⅠⅠ століть”), вчений секретар Наукової бібліотеки Олександр Седляр (“Розповсюдження видань товариства “Галицько-руська матиця” в середині ХІХ століття: організація процесу, читачі, суспільні оцінки”), завідувач відділу рукописних, стародрукованих і рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка Микола Ільків-Свидницький (“Автограф та екслібрис Яна Дантишка (1485–1548) у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка”) і завідувач науково-бібліографічного відділу Леся Купин (“Тематична картотека “Kwartalnika Historycznego” (1935–1939) у Науковій бібліотеці Львівського університету”). Короткий зміст доповідей опубліковано у збірнику тез цієї конференції.