ПРОГРАМА ЗВІТНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗА 2022 РІК

Секція бібліотекознавства, бібліографії та книгознавства

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ
7 лютого 2023 р., 10.30−12.30
ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ (вул. Драгоманова, 17)
Керівник секції – в. о. директора Наукової бібліотеки О. В. СЕДЛЯР
Секретар секції – вчений секретар Наукової бібліотеки І. Я. ПЕТРІЙ

Олена ФІГЕЛЬ, заступник директора Наукової бібліотеки.
Проблеми формування штатного розпису університетської бібліотеки.

Ірина ЦВІРКУН, головний методист науково-методичного відділу.
Вебсайти як інформаційні портали університетських бібліотек.

Вікторія КМЕТЬ, к. філол. н., завідувач сектору відділу обслуговування та менеджменту послуг.
Бібліотека в умовах інформаційної війни: простір і діалоги.

Валентина МЕЛЬНИЦЬКА, провідний бібліограф відділу зберігання.
Сучасні світові бібліотеки як інформаційні центри.

Наталія РИБАКОВА, бібліотекар 2 категорії відділу навчальної
літератури.
Бібліотека хімічного факультету ЛНУ імені Івана Франка: історія
створення і сьогодення.

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ
7 лютого 2023 р., 13.00−15.00
ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ (вул. Драгоманова, 17)

Микола ІЛЬКІВ-СВИДНИЦЬКИЙ, к. і. н., доцент, завідувач відділу
рукописних, стародрукованих і рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка.
Кодекс Rerum memorandarum libri Франческо Петрарки з колекції
рукописів Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка: змістові та
структурні особливості тексту.

Наталія ПАСЛАВСЬКА, к. і. н., редактор 1 категорії науковобібліографічного відділу.
Ономастичний портрет ремісничого середовища Львова ранньомодерної доби (на прикладі кравецького цеху).

Олександр СЕДЛЯР, к. і. н., в. о. директора Наукової бібліотеки.
Окремі видання товариства “Галицько-руська матиця” як зразок
просвітницької літератури галицьких русинів третьої чверті ХІХ ст.

Юрій ЛИСИЙ, головний бібліограф відділу рукописних, стародрукованих і рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка.
Документи та листівки УНР в колекції Збірки воєнних друків Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка.

Ігор ПЕТРІЙ, к. і. н., вчений секретар Наукової бібліотеки.
Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка і приватний архів
Францішека Дудека.

Світлана ВИННИЧЕНКО, завідувач сектору відділу навчальної
літератури.
Ян Лукасевич – засновник львівсько-варшавської школи: львівський
період життя і діяльності (1878–1915 рр.)

РЕГЛАМЕНТ: доповідь – 15 хв., участь у дискусії – 5 хв.