ПРОГРАМА ЗВІТНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗА 2021 РІК

Секція бібліотекознавства, бібліографії
та книгознавства

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

7 лютого 2022 р., 10.30−13.00

Керівник секції – директор Наукової бібліотеки В. Ф. КМЕТЬ

Секретар секції – вчений секретар Наукової бібліотеки О. В. СЕДЛЯР

Василь Кметь, к. і. н., доцент, директор Наукової бібліотеки.

Modus legendi Бібліотеки vs Modus vivendi Університету.

Олена Фігель, завідувач науково-методичного відділу.

Система кадрового забезпечення бібліотек закладів вищої освіти.

Тетяна Камацька, завідувач відділу зберігання наукової літера­тури;

Оксана Ткачик, завідувач сектору відділу зберігання наукової літе­­ра­­тури.

Сучасна бібліотека як відкритий простір: засади, цілі та їх реалізація (на прикладі Наукової бібл­іотеки ЛНУ імені Івана Франка).

Микола ІЛЬКІВ-СВИДНИЦЬКИЙ, к.і.н., доцент, завідувач відділу рукописних, стародрукованих і рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка.

Побожні королі, королеви і королівни: оправи та художнє оформ­лен­ня літургійних книг французьких королівських родин.

Наталія Паславська, к. і. н., бібліограф 1 категорії відділу комп­лек­тування та обліку наукової літератури.

Цехова книга кравецької корпорації Львова (1607–1717 рр.): інформа­ційний потенціал джерела.

Олександр Седляр, к. і. н., вчений секретар Наукової бібліотеки.

Провінційне греко-католицьке духовенство і товариство “Галицько-руська матиця”: особливості сприйняття і варіанти співпраці (50‑70‑ті роки ХІХ ст.).

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

7 лютого 2022 р., 14.00−16.00

Іванна Степова, в. о. завідувача науково-бібліографічного відділу.

Життя та діяльність університетів на сторінках часопису “Діло” (1880–1890 рр.).

Ігор Петрій, завідувач сектору науково-бібліографічного відділу.

Матеріали до історії львівських закладів вищої освіти у щоденній пресі (1901–1918 рр.).

Надія Іваник, бібліотекар 1 категорії відділу зберігання періо­дич­­­них видань.

Львівський університет на сторінках місцевої преси (1944–1953 рр.).

Юрій Лисий, головний бібліограф відділу рукописних, старо­дру­ко­ва­них і рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка.

Документи та матеріали періоду Другої світової війни у колекції Збір­ки воєнних друків Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Фран­ка.

Галина Матис, редактор науково-бібліографічного відділу.

Проблема вживання фемінітивів у науковому стилі.

РЕГЛАМЕНТ: доповідь  – 15 хв., участь у дискусії – 5 хв.