Науково-бібліографічний відділ

Завідувач відділу:
КУПИН Леся Ярославівна, к.і.н.
в.о. завідувача – Іванна Миколаївна ДАРЧУК
Ел. пошта: [email protected]

Адреса та контактні дані:
вул. Драгоманова, 5, Україна, 79601, м. Львів
Тел.: (032) 239-43-58

Відділ працює:
Понеділок – п’ятниця: 9.00 – 17.00;
Субота, неділя – вихідні дні

Структура відділу:

 • Сектор бібліометричної компетентності (завідувач – Іванна ДАРЧУК)
 • Сектор бібліографічної інформації
 • Сектор електронних ресурсів (завідувач – к. філол. н. Інна ГАЖЕВА)
  Ел. пошта: [email protected]

Основні напрями роботи та функції відділу:

 • довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування читачів;
 • надання консультацій щодо роботи з міжнародними базами даних Scopus та Web of Science;
 • організація довідково-бібліографічного апарату;
 • складання каталогів, бібліографічних покажчиків;
 • літературне редагування та верстка (виготовлення оригінал-макетів) видань Наукової бібліотеки;
 • формування Квартальних бібліографічних покажчиків, Нормативно-правової бази закладів вищої освіти;
 • евристичні дослідження фонду Наукової бібліотеки;
 • науково-дослідна робота з історії Наукової бібліотеки та Університету загалом.

Історія відділу

Науково-бібліографічний відділ як структурний підрозділ бібліотеки сформувався після встановлення радянської адміністрації у‑Львівському університеті. Так, з 1940 року наказом ректора “Про‑введення інформаційно-бібліографічного обслуговування та систематичної бібліографічної роботи у Фундаментальній бібліотеці, у бібліотеках кафедр, інститутів, кабінетів та семінарів ЛДУ” створено Центральне бібліографічне бюро. З огляду на те, що збереження та опрацювання наукової книжкової спадщини попередніх поколінь не було пріоритетом для радянського керівництва, то основним завданням Центрального бібліографічного бюро було ведення системної бібліографічної роботи задля збільшення цитованості та популяризації творів марксизму-ленінізму тощо. Відповідно до цього наказу у Фундаментальній бібліотеці університету (таку назву мала бібліотека до 1945 р.) проведено штатні зміни та введено посаду вченого бібліографа, яку зайняли д‑р Анна Єнджейовська та Ярослав Секела.

У 1944 р., після німецької деокупації та відновлення радянських органів влади у Львові та університеті, на посадах бібліографа у‑Фундаментальній бібліотеці поновлено д‑ра Еустахія Ґаберле, д‑ра Франца Смольку, Валеріана Прайснера, а мгр. Тадеуша Ремера призначено бібліографом. Так, у наказі ректора Львівського державного університету імені Івана Франка від 29 вересня 1944 року “Про розподіл навантаження за новою номенклатурою у Фундаментальній бібліотеці” зафіксовано іншу назву структурного підрозділу – відділ бібліографії, завідувачем якого призначено Е. Ґаберле. До штату працівників відділу бібліографії також увійшли старший науковий співробітник – де Льож Мар’ян, бібліограф – І.А. Конопка, бібліотекар – Степанія Романюк (Пребендовська). Через арешт Е. Ґаберле (вересень 1945 р.) завідувачами бібліографічного відділу призначалися А. Єнджейовська (грудень 1945) та Адам Бохенський (15 грудня 1945 – 1 червня 1946 р.). Після звільнення польських фахівців з Львівського університету, шляхом їх депортації зі Львова, виникла потреба заміщення вакантних посад різних категорій спеціалістів у тому числі бібліотечних працівників, що в результаті стимулювало зміни в організації та формі роботи Наукової бібліотеки. Якісні зміни у роботі відділу бібліографії розпочалися після переїзду до Львова знаного бібліографа та бібліофіла Федора Пилиповича Максименка, який очолював відділ впродовж 1946–1950 рр. З його ініціативи проводилися щотижневі семінари з питань бібліотекознавства та бібліографії, лекції-практикуми для науковців з методики укладання бібліографії наукових робіт тощо. У перші повоєнні роки у відділі також працювали: Громницька Ірина Євгенівна, Білоцерківська Катерина Іллівна, Бережна Наталія Романівна, Микитин Теодор Дмитрович.

У документах НБ повоєнного часу паралельно вживали дві назви відділу: бібліографічний та науково-бібліографічний. Загалом, працівникам відділу в цей період доводилося виконувати значною мірою загально бібліотечну роботу по виявленню “ідеологічно шкідливої літератури” для переміщення книг до спецфонду бібліотеки. Натомість залишалося обмаль часу для науково-дослідної роботи. Основними напрямами бібліографічної роботи відділу у цей час були: історія Галичини; історія Польщі; історія Львівського університету; бібліографія наукових праць працівників Львівського університету; бібліографія радянської наукової літератури 1946–1948, 1949–1950 рр.; видатні діячі вітчизняної науки і техніки; започатковано випуск машинописного “Бібліографічного бюлетня” нових надходжень (їх поширювали по факультетах університету); виконувався підбір літератури для дипломних робіт студентів історичного, філологічного та юридичного факультетів. За дорученням ректора Євгена Лазаренка Ф. Максименко укладав бібліографію з мінералогії, яка щорічно публікувалась з 1958 р. На основі рукописів НБ Ф. Максименко читав лекції для студентів історичного факультету на тему “Еволюція зовнішнього вигляду історичних документів: від папірусів до ХІХ ст.”.

З 1959 р. відповідно до “Інструкції про охорону книжкових фондів у бібліотеках УРСР” працівники відділу почали нести колективну матеріальну відповідальність за книжковий фонд. Зокрема, один з таких перших актів у 1962 р. підписали: завідувач науково-бібліографічного відділу – Теодор Микитин, головний бібліограф – Мирослав Бутрин, головний бібліограф – Ірина Громницька, редактор-спеціаліст – Олександр Сміюн, бібліотекар – Тамара Донжина.

Упродовж 1970-х та 1980-х років основними напрямами роботи науково-бібліографічного відділу були: бібліографічне обслуговування читачів; ведення картотек журнальних статей з різних галузей знань; бібліографія друкованих праць працівників Львівського університету; лекції-практикуми для студентів університету. В цей час до колективу відділу приєдналися: Віталій Кутик, Галина Домбровська, Олександра Гущина, Віра Омельченко, Марія Любицька, Людмила Грищенка, Людмила Шаповал, Марія Гордій, Тетяна Романченко, Євгенія Белена, Ярослава Пинда.

З 1990-х років у науково-бібліографічному відділі активно проводилася робота з укладання бібліографічних та біобібліографічних покажчиків праць професорів Львівського університету. У складі відділу працювали: Людмила Панів, Уляна Стецькович, Іванна Степова, Ігор Петрій, Галина Матис, Олена Янів, Іванна Дарчук, Марина Олійник, Григорій Чопик, Роман Лаврентій, Зульфіє Ягʼяєва.

Загалом, з 1946 р. посаду завідувача відділу почергово займали: Ф.П. Максименко (1946–1950), А.Й. Резнікова (1951–1953), Т.Д. Микитин (1962–1977), канд. філол. наук М.Л. Бутрин (1977–1979), Г.М. Домбровська (1979–2006), Г.І. Банделюк (2006–2007), О.К. Галевич (2007–2010), канд. іст. наук О.В. Седляр (2010–2016), канд. іст. наук Л.Я. Купин (з 2016).