Відділ комплектування та обліку

Завідувач відділу:
КАЧМАР Ірина Романівна
Ел. пошта: [email protected]

Адреса та контактні дані:
вул. Драгоманова, 17, Україна, 79601, м. Львів
Тел.: (032)-239-43-07; Ел. пошта: [email protected]

Відділ працює:
Понеділок – п’ятниця: 9.00 – 17.00;
Субота, неділя – вихідні дні.

Структура відділу:

 • Сектор резервного фонду та книгообміну (завідувач – Ольга ДЗЬОБА)
 • Сектор обліку (завідувач – Світлана ТИМКЕВИЧ)

Відділ комплектування та обліку наукової літератури відповідно до галузевих напрямів роботи університету здійснює науково обґрунтоване формування фондів НБ  офіційними документами, вітчизняними та іноземними виданнями, облікує, технічно опрацьовує літературу, яку отримує та зберігає бібліотека.

Кількісний стан відділу постійно змінювався. У 1945 р. відділ налічував 3 особи , поступлення до фонду складали 9 538 прим., фонд налічував 700 000 томів. У відділі діяли 3 сектори: обліку, міжнародного книгообміну , внутрішньосоюзного обміну. За рік відділ отримував  до 650 посилок (обов’язковий примірник видань, книгообмін).

У 1946 р. поповнення фондів складає 14 555 прим. і працює 5 осіб; у 1998 р.- 6 осіб, поступлення до фонду – 19 545 прим., з них періодичні видання – 2 419 прим.

Наявний фонд бібліотеки – 2 331 184 прим. документів. Діючі сектори: комплектування, книгообміну, обліку періодичних видань. До складу відділу комплектування входить сектор комплектування навчальних бібліотек – підрозділ студентської бібліотеки. Довгі роки відділ очолювали досвідчені, віддані роботі люди, а саме С.С. Наумов та Б.В. Геляс.

У 1999 р. відділ розділений на 2 відділи: відділ комплектування  і відділ обліку та інвентарів. Відділи очолили О.М. Демська-Кульчицька  та Н.Я. Уханська. 

У 2004 р. відділи об’єднуються і створюють відділ комплектування та обліку наукової літератури. Сектор комплектування навчальної літератури стає самостійним відділом.

Поступлення за поточний  рік становить 18 284 прим. документів.  Фонд НБ налічує 2 680 062 одиниць зберігання  документів.        

Основні принципи комплектування : якість, науковість, оперативність отримання та передачі  документів. 

Комплектування літератури за цільовим призначенням: наукова, навчальна, науково-популярна, літературно- художні видання.

Завдання  відділу:

 • комплектування фондів НБ документами відповідно профілю діяльності університету, використовуючи різні джерела комплектування;
 • закупівля та отримання в дарунок документів на традиційних та електронних носіях;
 • вивчення  ринку періодичних видань з метою повного задоволення інформаційних потреб користувачів; 
 • здійснення передплати вітчизняної та іноземної періодики; доукомплектування фонду періодичних видань;
 • технічне опрацювання та передача нових надходжень до підрозділів бібліотеки;
 • облік бібліотечного фонду НБ: комплекс операцій, що забезпечує фіксацію відомостей про обсяг, склад і рух фонду;
 • здійснення документообмінних зв’язків з партнерами НБ: вітчизняний та міжнародний документообмін;
 • участь у міжнародному співробітництві та зміцнення культурних зв´язків з українською діаспорою;
 • розсилка періодичних видань Львівського національного університету імені Іван Франка за адресами, згідно чинного законодавства. 

Сектор книгообміну поширює видання університету та НБ серед бібліотек – партнерів. Кількість партнерів в Україні – 95, за кордоном – 67.

Завідувач сектора – Спринська Тетяна Остапівна 

Тел. : (032) 239-46-69. 

Бібліотеки, що зацікавлені у документообміні, запрошуюємо  до співпраці! 

Опубліковані праці

1. Паславська Н. О. Навчання ремеслу у Львові в ранньомодерний період: учні та підмайстри кравецького цеху в XVI – на початку XVIII ст. / Н. О. Паславська // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 46. – С. 24–29. (Видання включене до міжнародної наукометричної бази “Index Copernicus”).(0,7арк)

2. Паславська Н. О. Кравецький цех у Львові в кінці XIV–XVIII ст.: особливості правового статусу / Н. О. Паславська // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 47. – С. 32–35. (Видання включене до міжнародної наукометричної бази “Index Copernicus”). (0,5 арк.)

3. Паславська Н. Цехова книга кравецького цеху як джерело до історико-демографічної характеристики Львова XVII – початку XVIII ст. / Наталія Паславська // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Харків, 2016. – Вип. 19. – С. 123–132.(0,7 арк.)

4. Паславська Н. Вуйцик Володимир-Андрій / Наталія Паславська, Іван Сварник, Андрій Фелонюк // Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія / Наукове тов. ім. Шевченка ; НАН України, Ін-т енц. дослідж. – Київ; Львів; Тернопіль, 2016. – Т. 3 : Вес–Глин. – С. 310–314.(0,5 арк.) 

5. Паславська Н. Вуйцик Володимир-Андрій / Наталія Паславська, Іван Сварник, Андрій Фелонюк // Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія / Наукове тов. ім. Шевченка ; НАН України, Ін-т енц. дослідж. – Київ; Львів; Тернопіль, 2016. – Т. 3 : Вес–Глин. – С. 310–314.(0,5 арк.) 

6. Паславська Н. Участь кравців-українців в організації та діяльності Ставропігійського братства у Львові в кінці XVI – на початку XVII ст. // Тези конференції молодих вчених “Школа Ставропігійського братства: традиції духовної освіти Львова” (Львів, 20-22 грудня). – Львів, 2017. – С. 46–48. (0,3 арк)

Статті подані до друку:

1. Паславська Н. Джерела до історії кравецького цеху у Львові в XV – XVIII ст. // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів, 2016. – Вип. 11 (1,5 др. арк.).

2. Paslawska N. Krawcy-Rusini w środowisku rzemieślniczym Lwowa w XVI i I poł. XVII w.: aspekt socjalny i prawny // Materiały uczestników konferencji «Incolae, hospites, peregrini… – ludzie bez praw obywatelskich w mieście średniowiecznym i nowożytnym». – Тoruń, 2017. (0, 9 др. арк.).

Участь у конференціях та семінарах:

Паславська Н.О.

1.  VІ Міжнародна наукова конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії» (Рівне, 7-8 грудня 2016), доповідь: «Кравецький цех у Львові в XVI-XVIII ст.: майстрівство та розвиток професійної кар’єри ремісника».

2.  Конференція молодих вчених «Школа Ставропігійського братства: традиції духовної освіти Львова» (Львів, 20-22 грудня), доповідь: «Участь кравців-українців в діяльності Львівського Успенського братства в кінці XVI – на початку XVII ст.»

3. Звітна наукова конференція працівників Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені І. Франка за 2016 р., секція бібліотекознавства, бібліографії та книгознавства (Львів, 2 лютого 2017 р.), доповідь: «Кравецький цех у Львові в XVI-XVIII ст. у світлі королівських привілеїв та цехових статутів».

4. Засідання Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін НТШ Двадцять восьмої (XXVIII) наукової сесії Наукового Товариства імені Шевченка (Львів, 21 березня 2017 р.), доповідь: «Антропонімічний портрет кравецького ремісничого середовища Львова в XV – XVIII ст.».

5. Засідання Історичної комісії Наукового Товариства імені Шевченка (Львів, 24 березня 2017 р.), доповідь: «Львівський кравецький цех в XVI — першій половині XVII ст.: підмайстри та їхнє братство».

6. 70-та Міжнародна конференція молодих учених «Каразінські читання (історичні науки)» (Харків, 28 квітня 2017 р.), доповідь: «Кравецький цех у Львові та львівське громадянство в XV – XVIII ст.: кравці в реєстрах прийняття міського права».