Відділ наукової реставрації

Завідувач відділу:
Євгенія Миколаївна РЯБЧУН-КАБАРІВСЬКА

Адреса та контактні дані:
вул. Драгоманова, 5, Україна, 79601, м. Львів,
тел.: (032) 239-44-85

Відділ працює:
Понеділок – п’ятниця: 9.00 – 17.00;
Субота, неділя – вихідні дні.

Відділ наукової реставрації був створений у 2013 році (фактично працює з 2010 року за розпорядженням директора бібліотеки).

Відділ покликаний вирішувати питання відновлення та збереження документальних пам’яток, які знаходяться у фондах Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка. Це рукописи, стародруки, рідкісні видання, періодичні видання, мапи, листівки, графічні твори мистецтва, документи та інші інформаційні носії на папері. Робота відділу орієнтована на виконання практичних реставраційних та ремонтних заходів щодо бібліотечних пам’яток, у першу чергу – рідкісних видань, які потребують термінового реставраційного втручання для їх подальшого збереження.

За довгий час використання фонди бібліотеки зазнали значних механічних ушкоджень, мікологічних (ураження грибком) та ентомологічних (ураження комахами-шкідниками) пошкоджень, деструкції структури паперу, механічних ушкоджень шкіряних оправ та пергаментних рукописних документів тощо.

Реставрація документів – це відновлення експлуатаційних властивостей і зовнішнього вигляду документів, які зазнали пошкоджень чи руйнування.

Поняття «реставрація» (від лат. –restauratio- відновлення). Сучасні підходи реставрації документів передбачають комплекс методів, які застосовують для відновлення матеріальної основи документа і для відновлення зафіксованої інформації на ньому.

Реставраційні процеси над кожним примірником здійснюются згідно з планом у визначенному порядку. Планом передбачаєтся перелік конкретних робіт, необхідних для відновлення документа з урахуванням його властивостей і стану.

Основні реставраційні процеси виглядають наступним чином:

 • впершу чергу- фотофіксація, це дає вподальшому інформацію, як пам’ятка виглядала при поступлені на реставрацію;
 • далі- суха механічна очистка (канцелярськими гумками різної м’якості) обкладинки видання та книжкового блоку від поверхневих забруднень;
 • дезінфікація документа;
 • вологе очищення з одночасним усуненням кислотності;
 • доповнення втрат паперу реставраційним папером та усунення тріщин і розривів мікалентним папером, проклейка та зміцнення розчином метилцелюлози;
 • формування книжкового блоку та його зшивання;
 • реставрація обкладинки та монтаж її з книжковим блоком;
 • виготовлення мікрокліматичного контейнеру;
 • фотофіксація після реставрації.

Основні завдання та функції відділу:

 • збереження та призупинення руйнування фондів бібліотеки;
 • підготовка примірників до експонування на виставках;
 • надання консультацій щодо збереження матеріальних носіїв;
 • освоєння сучасних технологій та технічних засобів з питань збереження документів;
 • виготовлення контейнерів та оправ для збереження бібліотечних документів;
 • виконання реставраційно-відновлювальних операцій книжкових блоків, цінних видань та рукописів;
 • поновлення оправ сучасних видань, тощо;
 • участь у методичній роботі Наукової бібліотеки ЛНУ ім. Івана Франка.

Також працівники відділу наукової реставрації приймають участь у науково-практичних конференціях та семінарах, надають консультації іншим установам, проводять екскурсії для школярів, студентів, викладачів українських навчальних закладів та іноземних науковців, проводять майстер-класи для дітей та студентів.

Станом на сьогодні реставраційний відділ співпрацює із такими підрозділами Бібліотеки:

 • відділ рукописних, стародрукованих та рідкісних книг імені Ф. П. Максименка;
 • відділ резервно-обмінного фонду;
 • відділ комплектування та обліку наукової літератури;
 • відділ обслуговування науковою літературою;
 • відділ зберігання періодики та частини книжкових фондів;
 • відділ культурно-просвітницької роботи.
 • головне книгосховище

Друковані статті

 • Дзендзелюк Л.С., Галабурда А.О. Нотні видання Ф. Ліст у львівських книгозбірнях та реставрація «Угорська рапсодія №2» // Сборник научных трудов. Серия искусствоведение, архітектура и строительство, история — Том 30. — Одесса: Черноморье, 2011. — С. 40–44
 • Галабурда, Анна. Пергамент: проблеми збереження та реставрації // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. — Випуск 9. — Львів, 2014. — С. 53–58.
 • Галабурда, Анна. Причини руйнування паперу періодичних видань другої половини ХІХ – початку ХХ ст.// Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. — Випуск 10. — Львів, 2015. — С. 70–77
 • Галабурда О. Реставрація м’яких і твердих обкладинок (на прикладі видань ХІХ ст.) / Оксана Галабурда // Вісник Львівського університету. Сер.: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. — Львів, 2014. — Вип. 9. — С. 59–65.