Національне надбання

Високим визнанням та свідченням особливої уваги до унікальної книгозбірні стало розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 р. № 1345‑р, за поданням Міністра освіти і науки І. О. Вакарчука, Про віднесення наукових об’єктів до таких, що становлять національне надбання фонду рукописних, стародрукованих та рідкісних книг Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.

Свідоцтво МОН України про внесення до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання фонду рукописних, стародрукованих та рідкісних книг Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка.

Буклет Національне надбання України. Фонд рукописних, стародрукованих та рідкісних книг Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка

Відділ рукописних, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка – структурний підрозділ Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана франка. Фонд відділу нараховує понад 120 тисяч одиниць зберігання.

Відділ був заснований у 1905 році. Спочатку у ньому зберігалися рукописи, документи на пергаменті (привілеї) та інкунабули. З 1946 року відділ був законсервований та частково розформований. Поновив свою діяльність 1962 року. Нараховував 16 тисяч одиниць зберігання. Суттєве збільшення фонду відбулося у 90‑х роках XX ст., коли для відділу, надано нове приміщення.

Наукова діяльність відділу рукописних, стародрукованих та рідкісних книг імені Ф. П. Максименка ведеться за такими напрямками:

  • каталогізація та інвентаризація фондів, створення електронної бази даних;
  • дослідження історії формування фондів, архівознавчих, бібліографічних та книгознавчих проблем (дослідження історії колекцій Й. С. Козєбродського, князів Чарторийських, А. Петрушевича, М. Форманіоша, Я. П. Куліка, поповнення рукописного каталогу Львівських видань 16–18 ст., проводиться дослідження латинських рукописних книг);
  • науково-технічне опрацювання колекції графіки, зокрема екслібрисів (підготовано до друку каталог екслібрисів Наукової бібліотеки Львівського національного університету);
  • науково-технічне опрацювання фонду рукописних книг та документів (видання каталогу інкунабул, укладеного Ф. П. Максименком, наукове опрацювання збірки воєнних друків);
  • забезпечення збереження фонду (кафедра мікробіології Львівського національного університету імені Івана Франка розпочала комплекс мікологічних досліджень);
  • відновлювально-палітурні роботи (відбір та реставрація механічно пошкоджених одиниць зберігання);
  • інформаційне обслуговування читачів;
  • організація виставок та екскурсій (з початку року було проведено 20 екскурсій та виставок).