Випуск 10 (2015)

Вісник Львівського університету.
Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. 2015. Випуск 10.

КНИГОЗНАВСТВО

 • Микола ІЛЬКІВ-СВИДНИЦЬКИЙ. “In aedibus Aldi”: сторінки і сюжети з книговидавничої діяльності Альда Мануція та його спадкоємців. С. 3–36
 • Олександр СЕДЛЯР. Обмін літературою між Львовом і Києвом у першій половині 1860-х років: співпраця Якова Головацького зі Сильвестром Гогоцьким і Ксенофонтом Говорським. С. 37–52
 • Тетяна КАРОЄВА. Призвичаювання подільських селян до читання у 1850–1880-х рр. С. 53–62
 • Agnieszka BANGROWSKA (BAKALARZ). Microbial assessment of the conservation status of selected library collections from Jasna Góra library in Częstochowa. С. 63–69
 • Анна ГАЛАБУРДА. Причини руйнування паперу періодичних видань другої половини ХІХ – початку ХХ ст. і методи їх консервації. С. 70–77

БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО

 • Назарій ЛОШТИН. Інвентарі та каталоги бібліотек католицьких монастирів XVI–XVIII ст. у фондах Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка. С. 78–90
 • Олена ФІГЕЛЬ. Соціально-психологічний клімат у науковій бібліотеці (за матеріалами психологічного дослідження працівників Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка). С. 91–97
 • Галина РУСИНСЬКА-ҐЄРТИХ. Ринок праці і підготовка бібліотекарів у Польщі (на прикладі Інституту наукової інформації
  та бібліотекознавства Вроцлавського університету). С. 98–106

БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО

 • Євангеліна ЧИРУК. Персональна бібліографія у науковому доробку Михайла Павлика. С. 107–116
 • Валентина БЕРЕЗКІНА. Реєстраційно-аналітичний каталог україномовних періодичних видань відділу зарубіжної україніки НБУВ як складова українського бібліографічного репертуару. С. 117–122
 • Галина БЕЛЯВСЬКА, Надія КОЗЕЛ. Основні етапи укладання бібліографічного покажчика “Львівська політехніка в публікаціях” та пошукові дослідження у львівській періодиці. С. 123–131

ДЖЕЛОЗНАВЧІ СТУДІЇ

 • Богдан СМЕРЕКА. Реєстри поборового податку у Польському королівстві: процес збору податку та інформативність документів (на прикладі поборового реєстру Львівської землі Руського воєводства 1552 р.). С. 132–144
 • Андрій ФЕЛОНЮК. “…Ten ostatniey woli moiey zestawuię testament”. Заповіт львівського друкаря Павла Юзефа Ґольчевського 1751 року. С. 145–152
 • Ришард НОВАКОВСЬКИЙ. Львівські збірки польської преси (1801–1939) як цінне історичне джерело. Характеристика найважливіших груп періодичних видань. С. 153–175

ПОВІДОМЛЕННЯ

 • Vasyl KMET. Retrospective periodicals in the formation of philosophy of national memory (based on the experience of the University library). С. 176–184
 • Любов ПУГАЧ. Культурно-мистецька діяльність читалень товариства імені Михайла Качковського. С. 185–191
 • Людмила БІЛИМЕНКО, Олена ЗАЛІЗНЮК. Тематика публікацій на сторінках часопису полонених українців “Вільне слово” (1917–1918). С. 192–197
 • Любов ПИНДА. Українські господарсько-кооперативні часописи Галичини 1920–1930-х років. С. 198–213
 • Орися ВЕЙ. Суспільно-політична тематика на сторінках українських католицьких газет Галичини міжвоєнного періоду. С. 214–221
 • Беата ЛЯНҐЕР. Станіслав Василевський на сторінках преси 1945–2013 рр.: дослідницький огляд. С. 222–232
 • Андрій ЦЕБЕНКО. Періодичні видання православної церкви в Чеських землях і Словаччині у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. С. 233–244

РЕЦЕНЗІЇ, ОГЛЯД

 • Маріанна МОВНА. Книгознавчі зустрічі в Кракові. С. 245–246
 • Галина БІЛОВУС. Українське перекладознавство ХХ сторіччя: бібліографія / уклав Тарас Шмігер; Львівський національний університет імені Івана Франка, Наукове товариство імені Шевченка. Львів, 2013. 626 с. С. 247–249
 • Галина БІЛОВУС, Любов ЧЕТВЕРИК. Питання розвитку краєзнавчої бібліографії у висвітленні фахової періодики (2000–2014 рр.): матеріали до бібліографії. С. 250–257
 • Яцек ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ. Огляд іноземної літератури з бібліотекознавства та інформології. С. 258–284
 • Хроніка культурно-просвітницьких заходів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка другої половини 2014 року. С. 285–306