Випуск 11-12 (2017)

Вісник Львівського університету. Серія “Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології”

БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО

БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ СТУДІЇ

ПОВІДОМЛЕННЯ

РЕЦЕНЗІЇ, ОГЛЯДИ

Хроніка культурно-просвітницьких заходів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка у 2016–2017 рр. C. 339–375