Випуск 2 (2007)

Вісник Львівського університету.
Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. 2007. Випуск 2.

КНИГОЗНАВСТВО

 • Галина ЧУБА. Текстологічне дослідження українських учительних Євангелій другої половини XVI – початку XVII ст.: перемишльський тип. С. 5–38
 • Наталія КІТ. Книготоргівля Львівського Ставропігійного братства у XVI – першій половині XVIII ст. С. 39–53
 • Jolanta GWIOŹDZIK. Księga żywotów świętych norbertańskich ksieni Doroty Kąckiej w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Lwowie. С. 54–61 / Стаття повністю / Анотація /
 • Володимир ШЕВЧУК. Друкар XVII століття, автор військової книги Онисим син Михайла Радишевський. С. 62–75
 • Halina RUSIŃSKA-GIERTYCH. Czasopiśmiennictwo lwowskie do końca XVIII wieku. С. 76–84 / Стаття повністю / Анотація /
 • Богдан ЯКИМОВИЧ. Видатні українські соборницькі друки ХІХ ст. (до 120-річчя виходу у світ альманахів «Веселка», «Ватра» та «Перший вінок»). С. 85–94
 • Алдона ВАСІЛЯУСКЄНЄ. «Відомості Литовсько-Українського товариства»: внесок до литовської культури. С. 95–105
 • Ольга ІВАНОВА. Використання баз даних у кодикологічних дослідженнях рукописних книг на прикладі бази даних «Кодекс». С. 106–115

БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО

 • Анна РИБАЛКА. Іван Франко – користувач бібліотек. С. 116–126
 • Наталя КУНАНЕЦЬ. Бібліотека студентського товариства «Медична громада» – становлення і діяльність. С. 127–139
 • Любов КОМАРИНСЬКА. Фандрейзинґ – поняття позабюджетного фінансування у бібліотеках Львова. С. 140–148
 • Małgorzata KISILOWSKA, Jadwiga WOŹNIAK-KASPEREK. Is there future for cataloguing? A relatively-ordered dialogue. С. 149–157 / Стаття повністю / Анотація /

БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО

 • Олег ПІХ. До витоків науково-бібліографічної діяльності Мирона Кордуби. С. 158–171

ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ СТУДІЇ

 • Володимир АЛЕКСАНДРОВИЧ. Нововіднайдені джерельні матеріали до біографії львівського друкаря Михайла Сльозки. С. 172–191
 • Олександр БАРАН. Холмський пом’яник (за текстом збірника Лева Кишки). С. 192–208

ПОВІДОМЛЕННЯ

 • Ірина АНТОНЮК. З історії музичних колекцій бібліотеки Львівської державної музичної академії імені М. В. Лисенка. С. 209–216
 • Юрій ЛИСИЙ. Фонди Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка як джерело для вивчення національних взаємовідносин у Львівському університеті (ХІХ ст. – 1939 р.). С. 217–224
 • Йозас БАНІОНІС. Литовські підручники з арифметики (1904 – 1914 рр.). С. 225–229
 • Андрій КЛІШ. Публіцистична та редакторсько-видавнича діяльність Кирила Студинського. С. 230–237
 • Ольга ШЕЛЮХ. Принципи наукового редагування Василя Сімовича. (На прикладі видання творів Івана Франка). С. 238–244
 • Олена СОКУР. Основні принципи відбору нових наукових журналів до фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. С. 245–247

РЕЦЕНЗІЇ. ОГЛЯДИ

 • Іван СВАРНИК. Мар’яна Долинська. Історична топографія Львова XIV – ХІХ ст. С. 248–251
 • Михайло ГНАТЮК. Богдан Якимович. Іван Франко – видавець: книгознавчі та джерелознавчі аспекти. С. 252–253
 • Михайло КРІЛЬ. Anna Siciak. Druki przemyskie. 1754 – 1939. Bibliografia publikacji polskich, niemieckich, węgierskich, francuskich oraz żydowskich i ukraińskich wydanych alfabetem łacińskim. С. 254
 • Адам ФАЛОВСЬКИЙ. Ольга Кровицька. Українська лексикографія: теорія і практика. С. 255–257
 • Ольга КРОВИЦЬКА. Різдво на Лемківщині. Фольклорно-етнографічний збірник / Упорядник Марія Горбаль. С. 258–259
 • Олена ЛУЦИШИН. Мирослав Олександрович Мороз. С. 260–263