Випуск 2 (2007)

Вісник Львівського університету. Серія “Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології”

КНИГОЗНАВСТВО

БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО

БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО

ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ СТУДІЇ

ПОВІДОМЛЕННЯ

РЕЦЕНЗІЇ. ОГЛЯДИ