Випуск 3 (2008)

Вісник Львівського університету.
Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. 2008. Випуск 3.

Василь КМЕТЬ. Наукова бібліотека Університету у перспективі 400­річчя. С. 3–8

КНИГОЗНАВСТВО

 • Микола ІЛЬКІВ-СВИДНИЦЬКИЙ. Проблема походження готичного письма. С. 9–20
 • Йоанна КЛИШ. Книга земських і шляхетських гербів Еразма Камина, познанського золотаря XVI ст. з фондів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка. С. 21–30
 • Наталія БОНДАР. Провенієнції віленських видань Євангелія 1575 та 1600 років з фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського як джерело історико-книгознавчих досліджень. С. 31–37
 • Марія ГОЛУБ. Євангеліє тетр 1601 року зі збірки Музею мистецтва давньої української книги Львівської галереї мистецтв. С. 38–44
 • Аляксандр СУША. Книжкова спадщина Ігнатія Кульчинського. С. 45–64
 • Галина РУСИНСЬКА-ҐЄРТИХ. Друкарня, книгарня і бібліотека у структурі Львівського університету. С. 65–75
 • Олександр СЕДЛЯР. Видавнича діяльність товариства “Галицько-руська матиця” (1848 – 1870). С. 76–115
 • Богдан ЯКИМОВИЧ. Видавнича діяльність Івана Франка: ad fontes. С. 116–144
 • Таїсія КІВШАР. Книгознавча концепція Левка Биковського подебрадського періоду (1922 – 1923). С. 145–156
 • Галина КОВАЛЬЧУК. Співпраця Сергія Єфремова з книгознавчими установами та організаціями 20-ті роки ХХ ст.). С. 157–163
 • Наталія ДЕМЧУК. Синкретична природа теорії бібліопедагогіки та бібліопсихології (компаративістична студія книгознавчих парадигм Д. Балики та М. Рубакіна). С. 164–179

БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО

 • Людмила ЛУЧКА. Бібліотеки Катеринославської губернії початку ХХ ст.: історія формування та розвиток (за “Материалами по истории народных библиотек городов и земств России”). С. 180–190
 • Ольга КОЛОСОВСЬКА. “Нагорода за кривду” чи “сповнення обов’язку”: бібліотечна діяльність Богдана Барвінського (1908 – 1947). С. 191–199
 • Ірина МАКЕЄВА. Кадри бібліотек вищих шкіл як об’єкт вивчення (на прикладі Дніпропетровського регіону). С. 200–208

БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО

 • Рената САМОТИЙ. Науково-видавничі досягнення українських учених Львівської політехніки: бібліографічний аспект (середина ХІХ – початок ХХ ст.). С. 209–218
 • Оксана ВАЦЕБА. Бібліографічний огляд дисертаційних досліджень з історії вітчизняної фізичної культури і спорту. С. 219–228

ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ СТУДІЇ

 • Володимир АЛЕКСАНДРОВИЧ. Гравійовані ікони зі збірки Володимира Вуйцика у фондах Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка. С. 229–237
 • Марія ТИМОЧКО. Листи Михайла Головащенка до Івана Смолія. С. 238–261

ПОВІДОМЛЕННЯ

 • Маріола ВАЛЬЧАК-МИКОЛАЙЧАКОВА. Кириличні рукописи у фондах бібліотек Познані та околиці. С. 262–267
 • Іван СВАРНИК. Міщанські ґмерки в актах Львівського магістрату ХVI ст. С. 268–277
 • Марія ТРЕГУБ. До питання видання покажчика архівних матеріалів біографічного словника І. О. Левицького (з рукописних фондів ЛННБ України ім. В. Стефаника). С. 278–288
 • Наталія ДЕМЧУК, Оксана РОМАНЮК. Концепція енциклопедичної справи в інтерпретації Івана Франка: методологічні засади, принципи, етапи підготовки й видання довідників. С. 289–301
 • Маріанна МОВНА. Книга Олекси Горбача “Арґо в Україні” як джерело вивчення львівської говірки першої третини ХХ ст. С. 302–307
 • Наталія БЕРЬОЗКІНА. Особливості формування фондів наукових бібліотек (на прикладі ЦНБ НАН Білорусі). С. 308–312

РЕЦЕНЗІЇ. ОГЛЯДИ

 • Ольга КРОВИЦЬКА. “Русалка Дністрова”. Книга І. Репринтне відтворення першодруку 1837 р. Львів, 2007. 4+ХХ+136 с.; Книга ІІ. Науково-критичне видання. Львів, 2007. 4+ХХ+136+168* с. С. 313–314
 • Богдан ЯКИМОВИЧ. Пам’ятки: Археографічний щорічник / Державний комітет архівів України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства / Ред. колегія: Матяш І. Б. (гол. ред.), Войцехівська І. Н., Дубровіна Л. А. та ін. Київ, 2007. № 7. 450 с. С. 315–317
 • Михайло КРІЛЬ. Вадим Ададуров. “Наполеоніда” на сході Європи: уявлення, проекти та діяльність уряду Франції щодо південно-західних окраїн Російської імперії на початку ХІХ століття. Львів: Вид­во УКУ, 2007. 560 с. С. 318–321
 • Степан КАЧАРАБА. Михайло Кріль. Історія Словаччини. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. 264 с. С. 322–324
 • Ольга КРОВИЦЬКА.. Ю. О. Карпенко, М. Р. Мельник. Літературна ономастика Ліни Костенко. Одеса: Астропринт, 2004. 216 с. С. 325–329
 • Лариса МЕЛЬНИК. Адальберт Ерделі: Альбом / Авт.-упоряд. А. М. Ковач. Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2007. 380 с.: іл. С. 330–333
 • Володимир БІЛЕЦЬКИЙ. Видання українського культурологічного центру Донецька та Донецького відділення НТШ. С. 334–343
 • Мирослава КОЛОДІЙ. Ґетеана у Науковій бібліотеціі Львівського національного університету імені Івана Франка. С. 344–348

Засідання Львівського зонального методичного об’єднання. С. 349–352

Хроніка заходів, присвячених 400-літньому ювілею Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка. С. 353–361

БЛОК ІЛЮСТРАЦІЙ