Випуск 4 (2009)

Вісник Львівського університету.
Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. 2009. Випуск 4.

КНИГОЗНАВСТВО

 • Віра ФРИС. Середовище “людей книжних” в Україні X – XIV ст. С. 3–9
 • Марія ГОЛУБ. Рукописні Мінеї, створені у Львові у XVI – на початку XVIII ст., як джерело книгознавчих досліджень. С. 10–21
 • Mariola JARCZYKOWA. Cultural functions of the Radziwiłłs’ ancestral libraries in 17th century. С. 22–27 / Стаття повністю / Анотація /
 • Григорій САВЧУК. До питання про “занепад” українського друкарства в Галичині у XVIII столітті. С. 28–35
 • Наталія ЧЕРНИШ. Українська рукописна та стародрукована книга у науковій спадщині Іларіона Свєнціцького. С. 36–46
 • Аляксандр СТЕФАНОВІЧ. Приватні зібрання в Центральній науковій бібліотеці Національної академії наук Білорусі. С. 47–56

БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО

 • Марія ДЯЧУК. Історія формування фонду чужоземної літератури Наукової бібліотеки Чернівецького університету. С. 57–67
 • Наталія КУНАНЕЦЬ. Опрацювання фондів наукових бібліотек Львова (кінець ХIX – 30-ті роки ХХ ст.) та створення довідкового апарату для них: особливості методології та методики. С. 68–85
 • Людмила ЛУЧКА. Діяльність бібліотечної комісії катеринославської “Просвіти” на початку ХХ ст. (1905 – 1915 рр.). С. 86–92
 • Ева ВУЙЦІК. Книжковий абонемент “Лектор” Станіслава Левицького у Львові (1915 – 1928 рр.). С. 93–103
 • Олег ШИЛЮК. Бібліотечна справа на Буковині в 40­х роках ХХ століття. С. 104–111
 • Галина РУСИНСЬКА-ҐЄРТИХ. Бібліотека Вроцлавського університету (історія і сучасний стан). С. 112–122
 • Настасія ЗАГОРОДНА. Науково-дослідницька робота Наукової бібліотеки Чернівецького національного університету у ХХІ ст. С. 123–128
 • Марина БОБРОВА. Рукописне зібрання Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: проблеми зберігання та використання. С. 129–135
 • Галина СОЛОІДЕНКО. Роль Національної бібліотеки України імені В. Вернадського в організації взаємодії бібліотек, діяльності асоціацій та самоправних організацій. С. 136–145
 • Тетяна НОВАЛЬСЬКА. Бібліотечне читачезнавство як складова спеціального бібліотекознавства. С. 146–152

БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО

 • Людмила ТРАЧУК. Електронні бібліографічні ресурси на сайтах бібліотек вищих навчальних закладів України. С. 153–166

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 • Дмитро ТАРАСОВ. Інформатизація Науково-технічної бібліотеки Національного університету “Львівська політехніка”. С. 167–176
 • Наталія БЕРЬОЗКІНА, Оксана ДРОЗД. Створення та використання електронних інформаційних ресурсів ЦНБ НАН Білорусі. С. 177–182
 • Олена БАБІЧЕВА. Використання нових технологій у бібліотечно-інформаційній практиці: з досвіду роботи Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. С. 183–187
 • Jadwiga WOŹNIAK-KASPEREK. Bibliography 2.0: a short-lived trend or an established model? С. 188–194 / Стаття повністю / Анотація /

ПОВІДОМЛЕННЯ

 • Едвард РУЖИЦЬКИЙ. До історії бібліотеки Львівського кафедрального костелу латинського обряду. С. 195–199
 • Рима ЦІЦЕНЄНЕ. Дослідження Владаса Дрьоми з книжкового мистецтва у Великому князівстві Литовському. С. 200–205
 • Протоієрей Юрій МИЦИК. Спогади про Федора Максименка. С. 206–213
 • Йоліта СТЕПОНАЙТЕНЕ. Критерії добору документів для створення віртуальної бібліотеки. Досвід Національної бібліотеки Литви. С. 214–217
 • Марина КОСТЕНКО. Бібліометричний аналіз потоку книг як напрямок книгознавчих досліджень (на прикладі художньої літератури 2005 – 2006 рр.). С. 218–224
 • Ірина ЦВІРКУН. Трансформація ролі науково-методичного керівництва на сучасному етапі розвитку бібліотеки. С. 225–229
 • Алла КРИВА, Валентина ПЕРЕЛИГІНА. Бібліотека Національного університету водного господарства і природокористування як інформаційно-науковий центр. С. 230–234
 • Ольга ЄПІФАНОВА. Роль веб-сайту в бібліотечно-інформаційному обслуговуванні Наукової бібліотеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. С. 235–239
 • Вікторія ЖУК. Вивчення історії розвитку та сучасного стану Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені І. Франка студентами Рівненського гуманітарного університету. С. 240–245

Засідання Львівського зонального методичного об’єднання. С. 246–248

Хроніка культурно-просвітницьких заходів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка. С. 249–263