Випуск 5 (2010)

Вісник Львівського університету.
Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. 2010. Випуск 5.

КНИГОЗНАВСТВО

 • Jolanta GWIOŹDZIK. L’viv in the culture of the monastery book in the Central and Eastern Europe. A thematic review. С. 3–11 / Стаття повністю / Анотація /
 • Антоні КРАВЧИК. Львівський світ книги у “Сотні польських письменників” Шимона Старовольського. С. 12–27
 • Олександр СЕДЛЯР. Розповсюдження видань товариства “Галицько-руська матиця” (1848–1870 рр.). С. 28–51
 • Наталія КІТ. Поляки – власники екслібрисів XІХ ст. (на матеріалах Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка). С. 52–64
 • Олена ПОЛЕВЩИКОВА. Зібрання книг Ромуальда Губе в бібліотеці Одеського (Новоросійського) університету. С. 65–75
 • Едита ХОМЕНТОВСЬКА. Друковані чернечі рубрицелі і шематизми у фондах бібліотеки Католицького університету Івана Павла II в Любліні. Вибрані питання. С. 76–84
 • Anna DYMMEL. Reading in the Internet epoch. The main tendencies of researching the modern reading in Poland. С. 85–95 / Стаття повністю / Анотація /

БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО

 • Збіґнєв ОЛЬЧАК. Книгозбірня ХІХ століття бібліотеки Варшавського університету: формування, характеристика, значення для національної культури і науки. С. 96–105
 • Марія КОНОПКА. Бібліотеки львівських товариств ремісників періоду автономії Галичини та їх функції. С. 106–115
 • Олександра ПЛИТУС. Діяльність бібліотек товариства “Рідна школа” в Галичині в 1924–1939 рр. С. 116–121
 • Тетяна ШОВКОПЛЯС, Алла ГЕРУС. Історія формування та сучасний стан картографічного фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. С. 122–129
 • Олена ОСТАЛЕЦЬКА. Видання провідних європейських картографічних закладів XVI–XVIII ст. у фондах сектору картографічних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. С. 130–136
 • Михайло БІГУСЯК. Наукова бібліотека Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (1946–2008): історія, досягнення та завдання в умовах модернізації освіти. С. 137–144
 • Галина РУСИНСЬКА-ҐЄРТИХ. Вроцлавський Інститут наукової інформації і бібліотекознавства: історія та діяльність. С. 145–152
 • Ельжбета ПЕТРОВІЧ, Марек МІХАЛЬСЬКИЙ. Традиційна бібліотека чи з вільним доступом – що краще у країні, де відбувається становлення ринкової економіки? (Досвід бібліотеки Варшавського університету у 2000–2007 рр.). С. 153–164
 • Тетяна КУЛАКОВСЬКА. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського як науково-дослідна установа: основні напрями діяльності. С. 165–172
 • Олена ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА. Наукова бібліотека ХХІ століття в європейському соціокультурному вимірі. С. 173–177
 • Renata FRĄCZEK. Contemporary academic libraries vs. Distance teaching. С. 178–185 / Стаття повністю / Анотація /

БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО

 • Адам НОВАК. Суперечка Людвіка Фінкеля і Михайла Грушевського про місце “Бібліографії польської історії” в минулому Польщі та України. С. 186–194
 • Валентина БЕРЕЗКІНА. Франкіана у відділі зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. С. 195–209
 • Світлана ГУЧ. Проблеми створення бібліографічної інформації, присвяченої історичним регіонам України. С. 210–215

ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ СТУДІЇ

 • Іван СВАРНИК. Архів Львівського університету: історія установи, доля і склад фондів. С. 216–229
 • Володимир ШЕВЧУК. Щоденники Василя Словінського 1915–1922 рр. як історико-краєзнавче джерело. С. 230–242
 • Андрій СОВА. Документи українського збройного підпілля Яворівщини у фондах Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка. С. 243–257

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 • Олена СТАНКЕВИЧ. Українське книгознавство XIX – першої половини XX ст.: план формування електронних ресурсів. С. 258–265

АРХІВНІ ЧИТАННЯ

 • Володимир ДОЛІНОВСЬКИЙ. Бернардинський архів у Львові (1784–1933): формування архівних збірок та діяльність. С. 266–269
 • Володимир КЛЮВАК. Державний архів у Львові в міжвоєнний період (1918–1941 рр.). С. 270–280
 • Ростислав МЕЛЬНИК. Історія формування та огляд фонду “Державний архів у Львові (1932–1939)”. С. 281–286
 • Олег БОНДАР. Роман Зубик – історик та громадський діяч. С. 287–291
 • Єва КЛАПЦІНСЬКА. Професор Теофіл Еміль Модельський (1881–1967) – організатор архіву Вроцлавського університету і його перший директор. С. 292–299
 • Василь КИСЛИЙ. Державний архів Львівської області у 1939–2009 рр.: етапи становлення. С. 300–303

ПОВІДОМЛЕННЯ

 • Ірина КМЕТЬ. Гімн Ґрюнвальдської перемоги над тевтонцями: українські аспекти дискусії про походження пам’ятки. С. 304–314
 • Мирослав ТРОФИМУК. “Паспорт для русина” з фондів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (перше латиномовне друковане видання про Україну, 1584 р.). С. 315–322
 • Юрій ЛИСИЙ. Збірка інженера Людвіка Біркенмаєра: опис, систематизація, характеристика змісту. С. 323–326
 • Рената САМОТИЙ. “Бюлетень” – орган товариства українських студентів “Основа” у Львові в 1943–1944 рр.: історико-джерелознавче дослідження. С. 327–332
 • Jadwiga WOŹNIAK-KASPEREK. Information organisation in subject gateways. С. 333–339 / Стаття повністю / Анотація /
 • Леся ДЗЕНДЗЕЛЮК, Любов ЛЬОДА. Використання бібліопегістичних досліджень у реставраційній практиці для збереження інформації. С. 340–345

Наталія ДЕМЧУК. Дискурс бібліопсихології в системі бібліотечно-інформаційної діяльності XX–ХХІ ст.: матеріали до бібліографії. С. 346–355

Галина ТАЛАНТОВА. До 400-ліття Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (промова на пленарному засіданні Міжнародної наукової конференції “Бібліотека як соціокультурний феномен: історія та сучасність”, 15 жовтня 2008 р.). С. 356–361

Лідія ВЕРБИЦЬКА. Ювілейний симпозіум. Іван Франко (1856–1916). 150 років від дня народження. Бухарест: RCR Editorial, 2008. 273 с. С. 362–364

Засідання Львівського зонального методичного об’єднання. С. 365–366

Хроніка культурно-просвітницьких заходів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка у 2010 навчальному році. С. 367–377