Випуск 6 (2011)

Вісник Львівського університету.
Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. 2011. Випуск 6.

КНИГОЗНАВСТВО

 • Микола ІЛЬКІВ-СВИДНИЦЬКИЙ. “Найдавніший” латинський рукопис Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка – палеографія і кодикологія. С. 3–18
 • Володимир АЛЕКСАНДРОВИЧ. Мініатюри Євангелія 1556 року з церкви Святого Миколи в Поляні з давньої збірки Перемишльської греко-католицької капітули. С. 19–35
 • Наталія БОНДАР. Філіграні примірників видання львівського Апостола 1574 р. як джерело дослідження історії його друкування. С. 36–47
 • Томаш НІКЛЯС. “Потрібні мідерити” – аналіз вибраних прикладів львівської графіки ХVІІІ ст. у контексті концепції довгого тривання. С. 48–60
 • Олександр СЕДЛЯР. Серіальні видання “Галицько-руської матиці”: проекти та їх реалізація (1848–1874 рр.). С. 61–77
 • Марія КОНОПКА. Касова книга книгарні як джерело книгознавчих досліджень. С. 78–88
 • Кінґа ПОМЕС. Читацькі зацікавлення та інтелектуальні розваги мешканців польських шляхетських маєтків у ХІХ – на початку ХХ ст. С. 89–97
 • Роман ГОЛИК. Книжна культура, читання й етносоціальні уявлення галичан кінця ХІХ – початку ХХ ст. С. 98–108
 • Марта НАДРАГА. Іван (Ян) Кухта – львівський дослідник психології та соціології читання 20–30-х років ХХ ст. С. 109–115
 • Олена НАУМОВА. Особиста книжкова колекція Богдана Винара у фондах Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка. С. 116–130

БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО

 • Наталія БЄРЬОЗКІНА, Аляксандр СТЕФАНОВІЧ. З історії створення бібліотеки Радзивіллів Несвізької ординації. С. 131–147
 • Наталія КУНАНЕЦЬ. Особові зібрання у фондах українських універсальних бібліотек Львова (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). С. 148–161
 • Галина РУСИНСЬКА-ҐЄРТИХ. Бібліотека Національного Інституту імені Оссолінських у Вроцлаві. С. 162–173
 • Любов ПИНДА. Науково-дослідна та видавнича діяльність Наукової бібліотеки Львівського національного аграрного університету. С. 174–178
 • Малґожата МРОЖЕК-БУКСА. Освітньо-виховна діяльність бібліотек Підгалля у 2000–2010 рр. С. 179–193
 • Мірослава ДОБРОВОЛЬСЬКА. Публічні бібліотеки для сеньйорів. С. 194–203

БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО

 • Іванна КАРПИН. Основні методичні засади створення бібліографії “Україномовна книга у фондах Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (1798–1923)”. С. 204–214
 • Віталій КАРАЦУПА, Олександр ЛЕВЧЕНКО. Українська фантастика ХІХ–ХХ століть у періодиці та книжкових виданнях. С. 215–243
 • Наталія МАРЦІНЯК. Бібліографічні засоби відображення видавничого репертуару та формування книготорговельного асортименту в Україні (друга половина 1940-х – 1950-ті рр.). С. 244–249

ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ СТУДІЇ

 • Stefan CIARA. Helena Polaczkówna (1881–1942) – Custodian of the Bernardine Archives in L’viv. С. 250–258 / Стаття повністю / Анотація /
 • Ігор ПЕТРІЙ. Щоденник Володимира Стефанишина як джерело до історії Легіону УСС у 1914–1915 рр. С. 259–272
 • Раса СПЕРСКЄНЕ. Невідоме джерело до історії Житомира 1917–1918 рр. (альбоми малюнків Ганни Солтанувни). С. 273–278

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 • Ольга ЄПІФАНОВА, Вероніка САВЕЛЬЄВА. Інформаційні ресурси бібліотеки вищого навчального закладу: організація, використання, управління. С. 279–290
 • Себастьян ВЄРНИ. Використання Інтернету і читачезнавство в дослідженнях Інституту книги і читачезнавства Національної бібліотеки Польщі. С. 291–301
 • Małgorzata KISILOWSKA. Indexing nursing literature: comparative analysis in the light of the standard nursing terminology ICNP® 2.0. С. 302–309

Вибрана бібліографія публікацій про Львівський національний університет імені Івана Франка та його Наукову бібліотеку [у 2010 р.]. С. 310–317

Засідання Львівського зонального методичного об’єднання. С. 318

Хроніка культурно-просвітницьких заходів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка кінця 2010–2011 років. С. 319–331

БЛОК ІЛЮСТРАЦІЙ