Випуск 7 (2012)

Вісник Львівського університету.
Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. 2012. Випуск 7.

КНИГОЗНАВСТВО

 • Наталія КІТ. Еволюція екслібрису (на матеріалах фондів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка). С. 3–18
 • Олександр СЕДЛЯР. Хрестоматія руської літератури Якова Головацького як інформаційний та освітній проект: плани та їх реалізація. С. 19–53
 • Ева ВУЙЦІК. Казімєж Станіслав Якубовський – львівський видавець шкільних підручників. С. 54–64
 • Роман ГОЛИК. Між Дмовським і Донцовим: читання, інтелектуальні та ідеологічні течії в Галичині 1920–30-х рр. С. 65–83
 • Ольга КОЛОСОВСЬКА. Творення музею Івана Федорова у Львові (1948–1949 рр.). С. 84–92
 • Michał ROGOŻ. Polish editions of guidebooks to L’viv in 1989–2010. С. 93–104
 • Галина ГРЕТ. Книгорозповсюдження в структурі книжкової справи України. С. 105–116
 • Марина ШАТРОВА. Наука про книготорговельну справу в системі книгознавства. С. 117–121

БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО

 • Ришард СКШИНЯЖ. Бібліотека та інтелектуальна культура лицарів ордену Святого Гробу Господнього з Мєхова: історія – книгозбірня – люди. С. 122–137
 • Оксана ГРИЦАЙ. Вплив мовної політики в УРСР 1970–1980-х років на формування бібліотечного фонду наукової бібліотеки Львівського державного університету імені Івана Франка. С. 138–142
 • Галина РУСИНСЬКА-ҐЄРТИХ. Фонди та інформаційні засоби шкільних бібліотек у Польщі. С. 143–156
 • Олена ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА. Модернізаційні моделі розвитку бібліотечно-інформаційних установ в період глобалізації: постановка питання. С. 157–171
 • Олена ГРОГУЛЬ. Аналіз веб-сайтів Обласних бібліотек (на прикладі Рівненської державної обласної бібліотеки та Кіровоградської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Д. І. Чижевського). С. 172–181
 • Тетяна КОВАЛЬ. Маркетингові дослідження – головний чинник оптимізації бібліотечно-інформаційного обслуговування. С. 182–188

БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО

 • Іванна КАРПИН. Юліан Насальський – редактор і видавець “Бібліотеки для рускои молодежи”. С. 189–215
 • Віталій КАРАЦУПА, Олександр ЛЕВЧЕНКО. Українська фантастика другої половини ХХ століття у періодиці та книжкових виданнях. С. 216–243
 • Тетяна БІЛА. Актуальні психологічні якості бібліографа та вимоги до професії інформаційного працівника на сучасному етапі. С. 244–253
 • Катерина ЛОБУЗІНА. Електронне середовище як засіб формування комплексних бібліографічних ресурсів Національної бібліотеки. С. 254–260

ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ СТУДІЇ

 • Ольга ГУЛЬ. Суспільний конфлікт у Львові 1576–1578 рр.: скарги міщан і рішення короля Стефана Баторія. С. 261–268
 • Анелія СОЛОВЙОВА. Літературно-мистецький Львів 1941–1944 рр. (за матеріалами української періодики з фондів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка). С. 269–275

ПОВІДОМЛЕННЯ

 • Ірина БЄЛОУС. Особливості формування фонду бібліотеки Львівської політехніки до 1939 року. С. 276–281
 • Галина СЕМЕНЮК. Фонд рідкісних і цінних видань Наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету як джерело історико-культурної спадщини. С. 282–285
 • Олена ДІКУНОВА. Діалогічна взаємодія бібліотечних фахівців та користувачів бібліотеки вищого навчального закладу як чинник підвищення якості освіти. С. 286–290
 • Олена ЛЕБЕДЮК. Вплив інформаційних потреб користувачів на модель обслуговування в бібліотеці вищого навчального закладу. С. 291–296
 • Галина ОНИСЬКО, Олег ШКОДЗІНСЬКИЙ. Завдання вікі-ресурсу та інституційного репозитарію у формуванні науково-освітнього середовища вищого навчального закладу. С. 297–300
 • Валентина ФОМІНИХ. Комплектування бібліотечних фондів вищого навчального закладу: сучасні технології та вимоги часу. С. 301–305
 • Анна ВОРОПАЄВА, Вікторія ВОРОПАЄВА. Проблеми створення, використання та управління електронними ресурсами в бібліотеці Донецького національного технічного університету. С. 306–309
 • Наталія ТКАЧЕНКО. Досвід створення відкритого електронного архіву в Донецькому національному технічному університеті. С. 310–313
 • Марія МЕДВЕДЬ. Проблема зберігання та захисту електронних документів у бібліотеці: на прикладі колекції магістерських та дипломних робіт студентів Закарпатського державного університету. С. 314–317
 • Галина СТЕПАНЧЕНКО. Моніторинг ефективності використання періодичних видань у Науково-технічній бібліотеці Національного університету “Львівська політехніка”. С. 318–324

РЕЦЕНЗІЇ, ОГЛЯД

 • Ольга КРОВИЦЬКА. Беркещук І. С. Структура словотвірних парадигм іменників у сучасній українській мові (назви знарядь праці). Кам’янець-Подільський, 2010. 157 с. С. 325–327
 • Міжнародна наукова конференція “Як секуляризація монастирів змінила бібліотеки Європи (XVI–XIX ст.)”. С. 328–333
 • Вибрана бібліографія публікацій про Львівський національний університет імені Івана Франка та його Наукову бібліотеку за 2011 рік. С. 334–339
 • Сутність і структурно-системні пріоритети редакційно-видавничої підготовки до друку основних видів видань: матеріали до бібліографії (за матеріалами фахової періодики (2006–2010 рр.)). С. 340–344
 • Тенденції розвитку сучасної видавничої справи: матеріали до бібліографії (за матеріалами книгознавчої періодики (2006–2011 рр.)). С. 345–350
 • Хроніка культурно-просвітницьких заходів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (кінець 2011 – перша половина 2012 рр.). С. 351–361