Випуск 7 (2012)

Вісник Львівського університету. Серія “Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології”

КНИГОЗНАВСТВО

БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО

БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО

ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ СТУДІЇ

ПОВІДОМЛЕННЯ

РЕЦЕНЗІЇ, ОГЛЯД