Випуск 8 (2014)

Вісник Львівського університету.
Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. 2013. Випуск 8.

КНИГОЗНАВСТВО

 • Maria JUDA. Privileged printing houses in L’viv in the old Polish period (16th–18th century). С. 3–8
 • Боґдан СТЕМПЄНЬ. Джованні Ботеро і його “універсальні реляції”: роль і значення праці для розуміння повсякденного життя давніх суспільств. С. 9–19
 • Томаш НІКЛЯС. Друкарська діяльність Івана Филиповича на замовлення Юзефа Александра Яблоновського. С. 20–29
 • Кінґа ПОМЕС. Книгарська родина Яблонських із Ґлоґова-Малопольського. С. 30–37
 • Олександр СЕДЛЯР. Видавнича діяльність Івана та Якова Головацьких у 1840–1848 рр. С. 38–61
 • Олена НАУМОВА. Публікації творів самвидаву в українських видавництвах за межами СРСР (на матеріалах фонду Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. Івана Франка). С. 62–75

БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО

 • Наталія БЄРЬОЗКІНА. Просвітницька діяльність західноруських православних братств у ХVI–ХVII ст. С. 76–85
 • Олег ДУХ. Ліквідація унійних і римо-католицьких монастирів в російській імперії та доля їх бібліотек (кінець XVIII – ХІХ ст.). С. 86–100
 • Anna DYMMEL. Notarial records as a source of history of reading studies in the 19th and 20thcenturies. С. 101–111
 • Віолета ЯКУБАС. “Короїд, веселі одноденки Ягеллонської бібліотеки”. С. 112–130
 • Рената АЛЕКСАНДРОВИЧ. Специфіка методики досліджень книжкової культури осіб похилого віку. С. 131–141
 • Тетяна КОЛЕСНИКОВА. Стратегія розвитку бібліотек вищих шкіл України на 2013–2015 рр.: бачення професіонал. С. 142–148

БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО

 • Іванна СТЕПОВА. Коломийська видавнича серія “Театральна Библіотека” (1898–1914): книгознавчий аспект. С. 149–161
 • Ірина МІЛЯСЕВИЧ. Формування базових елементів вітчизняних краєзнавчих бібліографічних ресурсів в останнє радянське тридцятиріччя (1959–1990 рр.). С. 162–183
 • Людмила ПАСІЧНИК. Науково-допоміжна персональна бібліографія художньої літератури та літературознавства в Україні у 1990–2010 рр.: огляд видань провідних установ України. С. 184–192

ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ СТУДІЇ

 • Мар’ян МУДРИЙ. Руський собор 1848 року: історіографічний та джерелознавчий огляд. С. 193–206
 • Іванна ЧЕРЧОВИЧ. Джерела до вивчення повсякдення українок у Галичині зламу ХІХ–ХХ ст. С. 207–219
 • Олена ГАНУСИН. Повсякденне життя української інтелігенції Галичини у другій половині ХІХ – на початку ХХ століть у світлі джерел та історіографічних інтерпретацій. С. 220–230
 • Юрій ЛИСИЙ. Польські плакати 1920 р. у збірці воєнних друків Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка. С. 231–237
 • Ірина МАТЯШ. “Лідер архівного світу”: Теодор Рузвельт Шелленберг та його внесок у розвиток архівної науки у США. С. 238–255

ПОВІДОМЛЕННЯ

 • Андрій КЛИМЧУК. Приватні книгозбірні польської шляхти історичної Волині. С. 256–267
 • Катерина ЛИСКОВА. Сторінки історії книжкової торгівлі Харкова XIX ст. С. 268–273
 • Євангеліна ЧИРУК. Українські народні читальні Галичини кінця ХІХ ст. у дослідженнях Михайла Павлика. С. 274–279
 • Оксана САЖОК. Народна читальня Володимир-Волинського Свято-Володимирського братства у 1896–1899 рр. С. 280–287
 • Любов ПУГАЧ. Діяльність читалень Товариства імені Михайла Качковського у світлі організаційно-методичної документації. С. 288–295
 • Алла КРИВА, Валентина ПЕРЕЛИГІНА. Діяльність Наукової бібліотеки Національного університету водного господарства та природокористування у світлі модернізації вищої освіти. С. 296–301
 • Лариса ЛИСЕНКО, Ірина НАУМЕНКО. Окремі напрями діяльності бібліотеки ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”. С. 302–306
 • Любов ПИНДА. Інформаційно-бібліотечне забезпечення навчального процесу і наукових досліджень (на прикладі Наукової бібліотеки Львівського національного аграрного університету). С. 307–311
 • Тетяна БУЛАХ. Підтримка читання як запорука розвитку книжкового бізнесу: сучасний вітчизняний та зарубіжний досвід. С. 312–317
 • Наталія ТКАЧЕНКО. Переваги університетських репозитаріїв для просування науки в Україні. С. 318–321

РЕЦЕНЗІЇ, ОГЛЯД

 • Микола ІЛЬКІВ-СВИДНИЦЬКИЙ. Палеография и кодикология: 300 лет после Монфокона. Материалы Международной научной конференции, Москва, 14–16 мая 2008 г. / редкол.: Б. Л. Фонкич (отв. ред.) и др. Москва, 2008. 295 с. С. 322–333
 • Університетська бібліотека в інформаційному суспільстві: матеріали до бібліографії (за матеріалами фахової періодики (2000–2012 рр.)). С. 334–341.
 • Особливі види та елементи тексту: формально-змістовне наповнення, природа формування, особливості редакційної підготовки до друку: матеріали до бібліографії (за матеріалами фахової періодики (2000–2012 рр.). С. 342–345.
 • Концепції, терміносистема, зміст редагування як складової редакційно-видавничого процесу та спеціального виду діяльності: матеріали до бібліографії (за матеріалами фахової періодики (2000–2012 рр.). С. 346–351
 • Огляд іноземної літератури з бібліотекознавства та інформології. С. 352–373
 • Міждисциплінарна програма “Культурна спадщина колишніх монастирів на території Речі Посполитої та Сілезії, скасованих у ХVІІІ–ХІХ ст.: доля, значення, інвентаризація” – можливості співпраці . С. 374–379
 • Хроніка культурно-просвітницьких заходів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка кінця 2012 – першої половини 2014 років С. 380–403