Випуск 9 (2014)

Вісник Львівського університету. Серія “Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології”

КНИГОЗНАВСТВО

БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО

ДЖЕЛОЗНАВЧІ СТУДІЇ

ПОВІДОМЛЕННЯ

РЕЦЕНЗІЇ, ОГЛЯД

Хроніка культурно-просвітницьких заходів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка другої половини 2014 року. С. 317–325