Нормативно-правова база ЗВО

Нормативно-правова база закладів вищої освіти за 2023 рік

І. Закони України та інші Акти Верховної Ради України

 1. Про внесення змін до деяких законів України щодо надання державної цільової підтримки окремим категоріям осіб у сферах надання професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти : Закон України від 23 лютого 2023 року № 2940-IX. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2940-20#Text. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 31 берез. 2023 р.
 2. Про відставку Міністра освіти і науки України Шкарлета С. М. : постанова Верховної Ради України від 20 березня 2023 року № 2962-IX. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2962-20#Text. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 31 берез. 2023 р.
 3. Про призначення Федорова М. А. на посаду Віце-прем’єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністра цифрової трансформації України : постанова Верховної Ради України від 21 березня 2023 року № 2986-IX. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2986-20#Text. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 31 берез. 2023 р.
 4. Про призначення Лісового О. В. на посаду Міністра освіти і науки України : постанова Верховної Ради України від 21 березня 2023 року № 2998-IX. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2988-20#Text. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 31 берез. 2023 р.
 5. Про направлення на повторне друге читання проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення якості вищої освіти : постанова Верховної Ради України від 21 березня 2023 року № 3011-IX. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3011-20#Text. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 31 берез. 2023 р.
 6. Про внесення змін до деяких законів України щодо пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності : Закон України від 12 січня 2023 року № 2859-IX. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2859-20#Text. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 лют. 2023 р.
 7. Про прийняття за основу проекту Закону України про освіту дорослих : постанова Верхов­ної Ради України від 12 січня 2023 року № 2874-IX. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2874-20#Text. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 лют. 2023 р.

ІІ. Акти Кабінету Міністрів України

 1. Про схвалення Концепції безпеки закладів освіти : розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2023 року № 301-р. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/301-2023-%D1%80#Text. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 2 трав. 2023 р.
 2. Про внесення змін до складу наукової ради Національного фонду досліджень : розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2023 року № 320-р. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/320-2023-%D1%80. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 2 трав. 2023 р.
 3. Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво в сфері вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня 2023 року № 231. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/231-2023-%D0%BF#Text. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 31 берез. 2023 р.
 4. Про погодження розподілу додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюдже­ту видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я між місцевими бюджетами у 2023 році : розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 січня 2023 року № 8-р. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/8-2023-%D1%80#Text. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 5 лют. 2023 р.
 5. Про розподіл у 2023 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами : розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 січня 2023 року № 16-р. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/16-2023-%D1%80#Text. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 5 лют. 2023 р.
 6. Про зміну тимчасового складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 січня 2023 року № 47-р. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/47-2023-%D1%80#Text. – Назва з екра­на. – Дата перегляду: 4 лют. 2023 р.
 7. Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 554 : розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 січня 2023 року № 47‑р. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/48-2023-%D1%80#Text. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 лют. 2023 р.
 8. Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції комунікації у сфері гендерної рівності : розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 79-р. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79-2023-%D1%80#Text. – Назва з екра­на. – Дата перегляду: 4 лют. 2023 р. Пп. 17–18 передбачають заходи у сфері вищої освіти.

ІІІ. Акти Міністерства освіти і науки України

Накази:

 1. Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 січня 2021 року № 102 : наказ Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2023 року № 272. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0527-23#n6. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 2 трав. 2023 р.
 2. Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2023 року № 272 : наказ Міністерства освіти і науки України від 3 квітня 2023 року № 383. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0576-23#Text. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 2 трав. 2023 р.
 3. Про внесення змін до складу комісії з проведення загальної за 2022 рік та щоквартальних протягом 2023 року перевірок наявності секретних документів, справ та інших матеріальних носіїв секретної інформації у Міністерстві освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17 січня 2023 року № 50 : наказ Міністерства освіти і науки України від 10 квітня 2023 року № 408. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-skladu-komisiyi-z-provedennya-zagalnoyi-za-2022-rik-ta-shokvartalnih-protyagom-2023-roku-perevirok-nayavnosti-sekretnih-dokumentiv-sprav-ta-inshih-materialnih-nosiyiv-sekretnoyi-informaciyi. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 2 трав. 2023 р.
 4. Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2019 року № 1296 : наказ Міністерства освіти і науки України від 11 квітня 2023 року № 412. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-15102019-1296. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 2 трав. 2023 р.
 5. Про затвердження змін до обсягів державного замовлення на прийом за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра, за освітнім ступенем бакалавра, за освітнім (освітньо-науковим) ступенем магістра для закладів фахової передвищої освіти та вищої освіти, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України, у 2017, 2018, 2019, 2020 та 2021 роках : наказ Міністерства освіти і науки України від 11 квітня 2023 року № 413. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-zmin-do-obsyagiv-derzhavnogo-zamovlennya-na-prijom-za-osvitno-profesijnim-stupenem-fahovogo-molodshogo-bakalavra-za-osvitnim-stupenem-bakalavra-za-osvitnim-osvitno-naukovim-stupenem-magistri. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 2 трав. 2023 р.
 6. Про деякі питання нормативного забезпечення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 12 квітня 2023 року № 418. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-normativnogo-zabezpechennya-vstupnih-viprobuvan-sho-provodyatsya-z-vikoristannyam-organizacijno-tehnologichnih-procesiv-zdijsnennya-zovnishnogo-nezalezhnogo-ocinyuvannya-dlya-vstupu-na-drugi. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 2 трав. 2023 р.
 7. Про модернізацію програмного забезпечення Єдиної державної електронної бази з питань освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 12 квітня 2023 року № 420. : наказ Міністерства освіти і науки України від 12 квітня 2023 року № 420. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-modernizaciyu-programnogo-zabezpechennya-yedinoyi-derzhavnoyi-elektronnoyi-bazi-z-pitan-o. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 2 трав. 2023 р.
 8. Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 05.02.2018 № 96 (зі змінами) : наказ Міністерства освіти і науки України від 13 квітня 2023 року № 427. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-u-dodatok-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-05022018-96-zi-zmina. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 2 трав. 2023 р.
 9. Про відзначення Дня охорони праці у 2023 році : наказ Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 2023 року № 1/5420-23. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vidznachennya-dnya-ohoroni-praci-u-2023-roci. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 2 трав. 2023 р.
 10. Про організацію та проведення у 2023 році вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 21 квітня 2023 року № 463. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-organizaciyu-ta-provedennya-u-2023-roci-vstupnih-viprobuvan-sho-provodyatsya-z-vikoristannyam-organizacijno-tehnologichnih-procesiv-zdijsnennya-zovnishnogo-nezalezhnogo-ocinyuvannya-dlya-vstupu-na-drugij-magisterskij-riven-vishoyi-osviti. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 2 трав. 2023 р.
 11. Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства : наказ Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2023 року № 491. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva27042023. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 2 трав. 2023 р. За рішеннями вчених рад деяким працівникам ЛНУ ім. І. Франка присвоєно відповідні вчені звання і наукові ступені. Звання професора присвоєно Капленко Г. В., Крупці І. М., Тяжкороб І. В., Шмігеру Т.В. Звання доцента присвоєно Власевич Т. В., Генезі А.Б., Кобрину В. С., Кухарському І. Й., Матвієнків О. С., Медвідь І. І., Рибак О. С., Чорній-Климовець І. Ю. Ступінь доктора наук присвоєно Бойчишин Л. М. та Киці А. Р. Палеонтологічний збірник, заснований ЛНУ ім. І. Франка, включено до Переліку наукових фахових видань України.
 12. Про затвердження графіку проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту на другому (магістерському) рівні вищої освіти у 2023 році : наказ Міністерства освіти і науки України від 1 березня 2023 року № 226. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-grafiku-provedennya-yedinogo-derzhavnogo-kvalifikacijnogo-ispitu-na-drugomu-magisterskomu-rivni-vishoyi-osviti-u-2023-roci. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 31 берез. 2023 р.
 13. Про фінансування науково-дослідної роботи : наказ Міністерства освіти і науки України від 2 березня 2023 року № 228. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-finansuvannya-naukovo-doslidnoyi-roboti1. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 31 берез. 2023 р.
 14. Про затвердження переліку проєктів фундаментальних досліджень, прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок закладів вищої освіти та наукових установ, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, які пройшли конкурсний відбір та фінансування яких розпочнеться з 2023 року за рахунок коштів Державного бюджету України : наказ Міністерства освіти і науки України від 3 березня 2023 року № 232. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-pereliku-proyektiv-fundamentalnih-doslidzhen-prikladnih-doslidzhen-ta-naukovo-tehnichnih-eksperimentalnih-rozrobok-zakladiv-vishoyi-osviti-ta-naukovih. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 31 берез. 2023 р.
 15. Про затвердження Переліку зон обслуговування, у яких регіональні центри оцінювання якості освіти забезпечують проведення у 2023 році національного мультипредметного тесту, єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування : наказ Міністерства освіти і науки України від 10 березня 2023 року № 260. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-pereliku-zon-obslugovuvannya-u-yakih-regionalni-centri-ocinyuvannya-yakosti-osviti-zabezpechuyut-provedennya-u-2023-roci-nacionalnogo-multipredmetnogo-testu-yedinogo-vstupnogo-ispitu-yedinogo-fahovogo-vstupnogo-viprobuvannya. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 31 берез. 2023 р.
 16. Про стан травматизму серед здобувачів освіти та працівників закладів освіти за 2022 рік : наказ Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2023 року № 1/3564-23. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-stan-travmatizmu-sered-zdobuvachiv-osviti-ta-pracivnikiv-zakladiv-osviti-za-2022-rik. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 31 берез. 2023 р.
 17. Про внесення змін до Переліку відомостей, що містять службову інформацію в Міністерстві освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2023 року № 265. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-pereliku-vidomostej-sho-mistyat-sluzhbovu-informaciyu-v-ministerstvi-osviti-i-nauki-ukrayini. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 31 берез. 2023 р.
 18. Про затвердження паспорта бюджетної програми за КПКВК 2201380 на 2023 рік : наказ Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2023 року № 267. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-pasporta-byudzhetnoyi-programi-za-kpkvk-2201380-na-2023-rik. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 31 берез. 2023 р.
 19. Про зміни у складі колегії Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2023 року № 269. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zmini-u-skladi-kolegiyi-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini3. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 31 берез. 2023 р.
 20. Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році (набуде чинності після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України) : наказ Міністерства освіти і науки України від 15 березня 2023 року № 276. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-poryadku-prijomu-na-navchannya-dlya-zdobuttya-vishoyi-osviti-v-2023-roci-nabude-chinnosti-pislya-derzhavnoyi-reyestraciyi-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 31 берез. 2023 р.
 21. Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 січня 2023 року № 20 : наказ Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2023 року № 283. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-11012023-20. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 31 берез. 2023 р.
 22. Про журі четвертого етапу XXIII Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика : наказ Міністерства освіти і науки України від 29 березня 2023 року № 366. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zhuri-chetvertogo-etapu-xxiii-mizhnarodnogo-konkursu-z-ukrayinskoyi-movi-imeni-petra-yacika. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 31 берез. 2023 р.
 23. Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 19 грудня 2022 року № 1136 : наказ Міністерства освіти і науки України від 4 січня 2023 року № 3. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0036-23#Text. – Назва з екрана. – Дата пере­гляду: 4 лют. 2023 р.
 24. Про обсяги фінансування фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, виконавцями яких є заклади вищої освіти та наукові установи, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, та фінансової підтримки наукових об’єктів, що становлять національне надбання, на 2023 рік за КПКВК 2201040 : наказ Міністерства освіти і науки України від 11 січня 2023 року № 20. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-obsyagi-finansuvannya-fundamentalnih-i-prikladnih-doslidzhen-ta-naukovo-tehnichnih-eksperimentalnih-rozrobok-vikonavcyami-yakih-ye-zakladi-vishoyi-osviti-ta-naukovi-ustanovi-sho-nalezhat-do-sferi-upravlinnya-ministerstva-os. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 лют. 2023 р.
 25. Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 січня 2017 року № 82 : наказ Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2023 року № 22. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-20012017-82. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 лют. 2023 р.
 26. Про внесення змін до структури Державної наукової установи “Інститут модернізації змісту освіти” : наказ Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2023 року № 25. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-strukturi-derzhavnoyi-naukovoyi-ustanovi-institut-modernizaciyi-zmistu-. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 лют. 2023 р.
 27. Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 червня 2022 року № 552 : наказ Міністерства освіти і науки України від 13 січня 2023 року № 26. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-u-dodatok-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-15062022-552. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 лют. 2023 р.
 28. Про організацію виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів у 2023 році : наказ Міністерства освіти і науки України від 16 січня 2023 року № 30. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-organizaciyu-vikonannya-zahodiv-z-vidstezhennya-rezultativnosti-regulyatornih-aktiv-u-2023-roci. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 лют. 2023 р.
 29. Про державну реєстрацію проєкту, що виконується українськими вченими в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва : наказ Міністерства освіти і науки України від 16 січня 2023 року № 36. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-derzhavnu-reyestraciyu-proyektu-sho-vikonuyetsya-ukrayinskimi-vchenimi-v-ramkah-mizhnarodnogo-naukovo-tehnichnogo-spivrobi. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 лют. 2023 р.
 30. Про безоплатну передачу державного нерухомого майна : наказ Міністерства освіти і науки України від 17 січня 2023 року № 49. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-bezoplatnu-peredachu-derzhavnogo-neruhomogo-majna. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 лют. 2023 р.
 31. Про затвердження комісії з проведення загальної за 2022 рік та щоквартальних протягом 2023 року перевірок наявності секретних документів, справ та інших матеріальних носіїв секретної інформації у Міністерстві освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України від 17 січня 2023 року № 50. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-komisiyi-z-provedennya-zagalnoyi-za-2022-rik-ta-shokvartalnih-protyagom-2023-roku-perevirok-nayavnosti-sekretnih-dokumentiv-sprav-ta-inshih-materialnih-nosiyiv-sekretnoyi-informaciyi-u-ministerstvi-osviti-i-nauki-ukrayini. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 лют. 2023 р.
 32. Про утворення Комісії з відбору кандидатів до складу секцій Наукової ради Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України від 20 січня 2023 року № 56. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-utvorennya-komisiyi-z-vidboru-kandidativ-do-skladu-sekcij-naukovoyi-radi-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 лют. 2023 р.
 33. Про затвердження Графіка особистого прийому громадян у Міністерстві освіти і науки України на 2023 рік : наказ Міністерства освіти і науки України від 20 січня 2023 року № 57. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-grafika-osobistogo-prijomu-gromadyan-u-ministerstvi-osviti-i-nauki-ukrayini-na-2023-rik. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 лют. 2023 р.
 34. Про проведення четвертого етапу ХХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика : наказ Міністерства освіти і науки України від 24 січня 2023 року № 1/1084-23. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-provedennya-chetvertogo-etapu-hhiii-mizhnarodnogo-konkursu-z-ukrayinskoyi-movi-imeni-petra-yacika. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 лют. 2023 р.
 35. Про право працівників закладів освіти займатися викладацькою діяльністю в своєму закладі освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 27 січня 2023 року № 1/1274-23. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-pravo-pracivnikiv-zakladiv-osviti-zajmatisya-vikladackoyu-diyalnistyu-v-svoyemu-zakladi-osviti. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 лют. 2023 р.
 36. Про стан військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів за 2022 рік та завдання на 2023 рік : наказ Міністерства освіти і науки України від 30 січня 2023 року № 90. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-stan-vijskovogo-obliku-prizovnikiv-vijskovozobovyazanih-ta-rezervistiv-za-2022-rik-ta-zavdannya-na-2023-rik. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 лют. 2023 р.
 37. Про стан пожежної та техногенної безпеки на об’єктах освіти, що належать до сфери управління МОН, у 2022 році : наказ Міністерства освіти і науки України від 31 січня 2023 року № 1/1434-23. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-stan-pozhezhnoyi-ta-tehnogennoyi-bezpeki-na-obyektah-osviti-sho-nalezhat-do-sferi-upravlinnya-mon-u-2022-roci. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 лют. 2023 р.
 38. Про затвердження Плану заходів з погашення бюджетної заборгованості : наказ Мініс­терства освіти і науки України від 31 січня 2023 року № 105. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-z-pogashennya-byudzhetnoyi-zaborgovanosti. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 лют. 2023 р.

Нормативно-правова база закладів вищої освіти за 2017–2022 рр.

 1. Нормативно-правова база ЗВО за 2022 рік (pdf)
 2. Нормативно-правова база ЗВО за 2021 рік (pdf)
 3. Нормативно-правова база ЗВО за 2020 рік (pdf)
 4. Нормативно-правова база ЗВО за 2019 рік (pdf)
 5. Нормативно-правова база ЗВО за 2018 рік (pdf)
 6. Нормативно-правова база ЗВО за 2017 рік (pdf)