Вісник Львівського університету. Серія “Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології”

Випуск 1 (2006) / Випуск 2 (2007) / Випуск 3 (2008) / Випуск 4 (2009) / Випуск 5 (2010) / Випуск 6 (2011) / Випуск 7 (2012) / Випуск 8 (2013) / Випуск 9 (2014) / Випуск 10 (2015) / Випуск 1112 (2017)


Актуальні проблеми книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, застосування інформаційних технологій у книгознавчих дослідженнях та роботі бібліотек.

Головний редактор: д-р іст. наук В. Є. ГОЛУБКО
Заступник головного редактора: канд. іст. наук. В. Ф. КМЕТЬ
Відповідальний секретар редколегії: канд. іст. наук. О. В. СЕДЛЯР

Редакційна колегія:

 • Головний редактор – В. Є. Голубко, д-р іст. наук., проф.;
 • Заступник головного редактора – В. Ф. Кметь, канд. іст. наук, доц.;
 • Відповідальний секретар редколегії – О. В. Седляр, канд. іст. наук;
 • Ева Вуйцік, доктор (Педагогічний університет ім. Комісії національної освіти, Краків, Польща);
 • Т. Ю. Гранчак, д-р наук із соц. комунікацій (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського);
 • І. О. Давидова, д-р наук із соц. комунікацій, проф. (Харківська державна академія культури);
 • Л. А. Дубровіна, чл.-кор. НАН України, д-р іст. наук, проф. (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського);
 • М. Г. Житарюк, д-р наук із соц. комунікацій, проф.;
 • Л. О. Зашкільняк, д-р іст. наук, проф.;
 • Р. П. Зорівчак, д-р філол. наук, проф.;
 • М. М. Ільків-Свидницький, канд. іст. наук;
 • Г. І. Ковальчук, д-р іст. наук, проф. (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського);
 • Вента Коцере, доктор (Академічна бібліотека Латвійського університету, Рига, Латвія);
 • Р. О. Крохмальний, канд. філол. наук, доц.;
 • Валдіс Мазуліс (Академічна бібліотека Латвійського університету, Рига, Латвія);
 • І. Б. Матяш, д-р іст. наук, проф. (Вища рада юстиції);
 • І. З. Павлюк, д-р наук із соц. комунікацій, проф.;
 • І. Я. Петрій, канд. іст. наук;
 • М. М. Романюк, чл.-кор. НАН України, д-р іст. наук, проф. (Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника);
 • Галина Русинська-Ґєртих, доктор (Вроцлавський університет, Польща);
 • Л. В. Сніцарчук, д-р наук із соц. комунікацій, доц.;
 • О. М. Сухий, д-р іст. наук, проф.;
 • В. І. Теремко, д-р наук із соц. комунікацій (Київський національний університет ім. Т. Шевченка);
 • Г. З. Чопик;
 • Р. М. Шуст, канд. іст. наук, проф.;
 • Б. З. Якимович, д-р іст. наук, проф.

Подані до друку статті проходять внутрішнє та зовнішнє рецензування.
Друкується за ухвалою Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка.
Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 14626-3597 Р від 30 жовтня 2008 р.
ISSN 2078-4260 (друкована версія); ISSN 2078-4309 (електронна версія).
Україна, м. Львів, вул. Драгоманова, 5, 79000, ел. пошта: [email protected]