Квартальні бібліографічні покажчики

Квартальні бібліографічні покажчики Наукової бібліотеки призначені для інформування читачів про діяльність ЛНУ ім. Івана Франка та науковий доробок викладачів у періодичних виданнях та мережі Інтернет. У квартальному покажчику бібліографовано наукові та критичні статті, художні та наукові переклади, рецензії викладачів університету; інформацію про наукову, навчальну, громадську роботу в університеті, історію університету, історію науки тощо.
Бібліографічне інформування виконується з періодичністю один раз на квартал.

Квартальний бібліографічний покажчик складається з розділів:

  1. Публікації викладачів ЛНУ ім. Івана Франка у періодичних виданнях та наукометричній базі даних Scopus.
  2. Публікації про ЛНУ ім. Івана Франка у періодичних виданнях та в інтернет‑джерелах.