Репринтні видання і передруки

  1. Драгоманов М. Українська література, проскрибована російським урядом = Dragomanow M. La littérature oukraînienne proscrite par le gouvernement russe : до 160-річчя від дня народження / Михайло Драгоманов ; пер. з фр., текстолог. опрац. та прим. Ґ. Цвенґроша ; вступ. сл. М. Колесси ; редкол.: Б. Якимович (голова) та ін. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка. Друкарня ЛА “Піраміда”, 2001. – 96 с. : портр.
  2. Галицькі приповідки і загадки / зібрані Григорієм Ількевичем ; авт. ідеї: Б. Якимович, Р. Кирчів (авт. післямови) ; ред. Н. Бічуя ; відп. за вип. : І. Ходус, Г. Чопик ; техн. опрацювання тексту, верстка та макет О. Янів та М. Криштальської. – Репринтне відтворення з видання 1841 р. – Львів : ТзОВ “Західно-український консалтинґ центр”, 2003. – VI, 124, X с. – До 200-ліття від дня народження Григорія Ількевича (Мирослава з Городенки).
  3. Франко І. З вершин і низин : збірка поезій / Іван Франко ; упоряд. та авт. післямови Б. Якимович. – Репринтне відтворення з видання 1893 р. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. Літературна агенція “Піраміда”, 2004. – [4], 468, VІ, [ХХVІ] с.
  4. Лотоцький А. Котигорошок : [казка] / А. Лотоцький ; ред. О. Борис ; переднє слово Р. Коритка, Б. Якимовича ; художник Д. Гринець. – Перевидання до 125-річчя від дня народження. – Львів : ВД “Панорама”, 2006. – 88 с. : іл.
  5. Русалка Дністровая. Книга І / технічне опрацювання тексту, верстка, макет О. Янів ; НАН України, Інститут українознавства ім. Івана Крип’якевича ; ЛНУ імені Івана Франка, Наукова бібліотека ; Шашкевичівська комісія. – Репринтне відтворення першодруку 1837 р. – Львів : Видавництво “Афіша”, 2007. – [4], ХХ, 136 с.
  6. Русалка Дністрова. Книга ІІ : науково-критичне видання / ред.-упоряд. та авт. післямови М. Шалата ; відп. за вип. Ф. Стеблій, Б. Якимович ; редкол.: Я. Ісаєвич (відп. ред.) та ін. ; технічне опрацювання тексту, верстка, макет О. Янів ; НАН України, Інститут українознавства ім. Івана Крип’якевича ; ЛНУ імені Івана Франка, Наукова бібліотека ; Шашкевичівська комісія. – Львів : Видавництво “Афіша”, 2007. – [4], ХХ, 136, 168* с., 16 с. іл.
  7. Русалка Дністрова : альманах / ред.-упоряд. М. Шалата ; відп. за вип. Ф. Стеблій, Б. Якимович, П. Сікорський (авт. післямови) ; редкол.: Ф. Стеблій (гол. ред.) та ін. ; технічне опрацювання тексту, верстка, макет О. Янів ; НАН України, Інститут українознавства ім. Івана Крип’якевича ; ЛНУ імені Івана Франка, Наукова бібліотека ; Шашкевичівська комісія. – Видання друге, виправлене та доповнене. – Львів : Видавництво “Сполом”, 2012. – [4], ХХ, 136, 140* с., 16 с. іл.