Навчально-методичні видання

1. Мартинюк М. Ділове українське мовлення : навчально-методичний посібник для студентів навчальних закладів фізичного виховання і спорту / Марта Мартинюк, Богдан Якимович. – Львів : Львівський державний інститут фізичної культури, 1998. – 66 с. PDF

2. Якимович Б. Українська ділова мова : програма, залікові вимоги та методичні поради для студентів денної та заочної форм навчання / Богдан Якимович, Марта Мартинюк, Ірина Гузенко. – Львів : Львівський державний інститут фізичної культури, 1998. – 32 с. PDF

3. Якубяк М. Словник термінів мистецтва : французько-український, українсько-французький = Iakoubiak M. Dictionnaire des termes de l’art : français-ukrainien, ukrainien-français / М. Якубяк ; ред.-лексикографи: Ю. Домбровський, А. Содомора ; редкол.: Б. Якимович (голова) та ін. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 136 с. PDF

4. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання : метод. рекомендації з впровадження / уклали: О. К. Галевич, І. М. Штогрин ; відп. ред. В. Ф. Кметь. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 20 с. PDF