Монографії та збірники статей

 1. Наукова бібліотека Львівського державного університету ім. Івана Франка : короткий довідник / склав І. М. Кирилов ; відп. ред. Ф. П. Максименко. – Львів : Лабораторії Укрполіграфінституту, 1959. – 44 с., 6 іл. PDF
 2. Вузівська бібліотека. Історія. Теорія. Досвід роботи. Вип. 1 / редкол.: М. М. Павлунь, М. Д. Божко, В. Н. Кутик (наук. ред.), Г. К. Талантова, Л. В. Шаповал (відп. за вип.), І. О. Цвіркун ; Наукова бібліотека Львівського державного університету імені Івана Франка, Зональне методичне об’єднання вузівських бібліотек західних областей України. – Львів, 1992. – 96 с.
 3. Вузівська бібліотека. Історія. Теорія. Досвід роботи. Вип. 2 / редкол.: М. М. Павлунь, М. Д. Божко, В. Н. Кутик (наук. ред.), Г. К. Талантова, Л. В. Шаповал (відп. за вип.), Л. І. Грушецька, І. О. Цвіркун ; Наукова бібліотека Львівського державного університету імені Івана Франка, Зональне методичне об’єднання вузівських бібліотек західних областей України. – Львів, 1993. – 110 с.
 4. Бібліотека вищого навчального закладу. Історія. Теорія. Досвід роботи. Вип. 3 / ред. рада: М. М. Павлунь, М. Д. Божко (голова), О. В. Шишка, Г. К. Талантова ; редкол.: В. Н. Кутик (наук. ред.), Л. В. Шаповал (відп. за вип.), Л. І. Грушецька ; Наукова бібліотека Львівського державного університету імені Івана Франка, Зональне методичне об’єднання вузівських бібліотек західних областей України. – Львів, 1994. – 114 с.
 5. Бібліотека вищого навчального закладу. Історія. Теорія. Досвід роботи. Вип. 4 / ред. рада: М. М. Павлунь, М. Д. Божко (голова), О. В. Шишка ; редкол.: В. Н. Кутик (наук. ред.), Л. В. Шаповал (відп. за вип.), Л. І. Грушецька ; Наукова бібліотека Львівського державного університету імені Івана Франка, Зональне методичне об’єднання вузівських бібліотек західних областей України. – Львів, 1995. – 108 с.
 6. Бібліотека вищого навчального закладу. Історія. Теорія. Досвід роботи. Вип. 5 / ред. рада: М. М. Павлунь, М. Д. Божко (голова), О. В. Шишка ; редкол.: В. Н. Кутик (наук. ред.), Л. В. Шаповал (відп. за вип.), Л. І. Грушецька ; Наукова бібліотека Львівського державного університету імені Івана Франка, Зональне методичне об’єднання вузівських бібліотек західних областей України. – Львів : Видавництво “Галицькі контракти”, 1997. – 128 с.
 7. Збірник наукових праць відділу рукописних, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка / НБ ЛДУ ; відп. ред. Н. Швець ; ред. Л. Шаповал. – Львів : ЛДУ, 1997. – 154 с. : іл.
 8. Якимович Б. “Гей, “Січ” іде, красен мак цвіте…” / Богдан Якимович ; ред. Н. Бічуя. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – 52 с. : іл.
 9. Шашкевичіана : збірник наукових праць. Випуск 3-4 / редкол.: Я. Ісаєвич, М. Ільницький (відп. ред.), Ф. Стеблій та ін. ; комп’ютерна верстка та художнє оформлення: М. Доманська, О. Янів, Н. Дитюк, М. Криштальська ; оригінал-макет підготовано у відділі автоматизації НБ ЛНУ імені Івана Франка. – Львів : [Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України] ; Вінніпеґ, 2000. – Вип. 3 : “Руська трійця” і Прикарпаття. Вип. 4 : “Руська трійця” і культура слов’янського світу. – 752 с. : іл. – (Нова серія).
 10. Кузик П. Націоналізм і шовінізм у міжнародних відносинах : монографія / П. Кузик ; редкол.: Б. Якимович (голова, наук. ред.) та ін. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 220 с.
 11. Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження : у 3 т. Т. 1 / упоряд. Б. З. Якимович, за участю З. Т. Грень, О. В. Седляр ; редкол.: Б. З. Якимович (голова) та ін. – Львів : ВАТ “Львівська книжкова фабрика “Атлас”, 2002. – 514 с., портр.
 12. Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження : у 3 т. Т. 2 / упоряд. Б. З. Якимович, за участю З. Т. Грень, О. В. Седляр ; редкол.: Б. З. Якимович (голова) та ін. – Львів : ВАТ “Львівська книжкова фабрика “Атлас”, 2002. – 468 с., портр.
 13. Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження : у 3 т. Т. 3 / упоряд. Б. З. Якимович, за участю З. Т. Грень, О. В. Седляр ; редкол.: Б. З. Якимович (голова) та ін. – Львів : ВАТ “Львівська книжкова фабрика “Атлас”, 2002. – 576 с., портр., іл.
 14. Кузик П. Націоналізм і шовінізм у міжнародних відносинах : монографія / П. Кузик ; редкол.: Б. Якимович (голова, наук. ред.) та ін. – 2-ге вид. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 212 с.
 15. Енциклопедія Львівського університету. Наукова бібліотека : матеріали до енциклопедії / упоряд., підбір іл. Н. Швець ; наук. ред. С. Макарчук ; ред. Н. Бічуя. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 196 с. : іл.
 16. Листування Івана Франка та Михайла Драгоманова / переднє слово М. Грушевський, К. Студинський ; передм. до другого видання Б. Якимович ; редкол.: І. Вакарчук, Я. Ісаєвич (співголови) та ін. – [Друге видання]. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка ; Жовква : ВВП “Місіонер”, 2006. – 564 с.
 17. Якимович Б. З. Іван Франко – видавець : книгознавчі та джерелознавчі аспекти : монографія / Б. З. Якимович ; ред. Н. Бічуя. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 692 с. : портр., іл.
 18. Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження. Т. 4 / упоряд., ред. О. В. Седляр, Б. З. Якимович ; редкол.: Б. З. Якимович (голова) та ін. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. Видавництво “Афіша”, 2007. – 680 с. : портр., іл.
 19. Збірник пам’яті українського бібліографа Федора Максименка / упоряд.: Г. Домбровська, Л. Панів ; ред. Г. Чопик, І. Петрій ; редкол.: В. Кметь (голова) та ін. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 364 с. : іл., портр.
 20. Нескінченна подорож : збірник на пошану Ореста Мацюка / уклад.: Г. Сварник (ред.), І. Сварник (авт. передм.), Б. Якимович (ред.) ; редкол.: Б. Якимович, Д. Пельц (співголови) та ін. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 372 с., іл., портр.
 21. Творчість Григорія Кочура у контексті української культури XXI віку : до 100-річчя від дня народження Майстра : матеріали IV Міжнар. наук. конф. (Львів, 15-17 листоп. 2008 р.) : збірник наукових праць / ред. Н. Л. Бічуя ; техн. ред., коректор Т. В. Шмігер ; комп’ютерне верстання М. Й. Доманська ; редкол.: Р. П. Зорівчак (голова), В. Сулим, Г. Домбровська та ін. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 386 с.
 22. Інкунабули (першодруки) Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка : каталог = Incunabula Bibliothecae Universitatis Leopoliensis : catalogus / уклад. та автор передмови Ф. П. Максименко ; упоряд., вступ. стаття М. Ільків-Свидницький, В. Кметь. – [Вид. 2-ге, розшир. та допов.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка ; Дрогобич : “Коло”, 2011. – 122 с., іл. PDF
 23. Екслібриси Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка / авт.-уклад. та авт. вступ. ст. Н. Кіт-Копистянська ; відп. ред. В. Кметь ; редкол.: М. Ільків-Свидницький, І. Петрій, О. Седляр та ін. ; комп’ютерна верстка та опрацювання ілюстративного матеріалу О. Янів. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка ; Дрогобич : друкарня “Коло”, 2013. – 152 с. : іл. – До 400-ліття Наукової бібліотеки та 350-ї річниці заснування Львівського національного університету імені Івана Франка. PDF
 24. Поґосян І. Святе знамення і монастир Вараґ у вірменських рукописних джерелах / Архімандрит Ісагак Поґосян ; пер. А. Шкраб’юка ; відп. за вип. А. Месропян ; гол. ред. В. Ф. Кметь ; ред. В. С. Кметь ; Українська єпархія Вірменської Апостольської Церкви ; Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів : ТзОВ “Галицька Видавнича спілка”. ФОП Арутюнов Г. А., 2019. – 112 с. : іл.