Серія “Doctor Honoris Causa”

1. Павличко Д. Поетичний вступ до поеми “Мойсей” / Д. Павличко ; укл. Б. Якимович ; вступ. сл. Т. Салиги ; редкол.: І. Вакарчук (голова) та ін. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 32 с., портр. – (Серія “Doctor Honoris Causa”). PDF

2. Штільфрід Б. Австрійський державний договір / Б. Штільфрід ; укл. Б. Котур ; вступ. сл. М. Мальського ; літ. ред. Н. Бічуя ; редкол.: І. Вакарчук (голова) та ін. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені І. Франка ; Жовква : друкарня ВВП “Місіонер”, 2002. – 46 с. : портр., іл. – (Серія “Doctor Honoris Causa”). PDF

3. Глов’як Т. 300-річчя Вроцлавського університету / Т. Глов’як ; укл. Б. Котур ; вступ. сл. Я. Каличака та Б. Котура ; літ. ред. Н. Бічуя ; редкол.: І. Вакарчук (голова) та ін. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка ; Жовква : друкарня ВВП “Місіонер”, 2003. – 28 с., портр. – (Серія “Doctor Honoris Causa”). PDF

4. Тарасюк Б. Зовнішня політика незалежної України : підсумки та перспективи / Б. Тарасюк ; укл. та авт. вступ. сл. М. Мальський ; ред. Г. Чопик ; редкол.: І. Вакарчук (голова) та ін. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка ; Жовква : друкарня ВВП “Місіонер”, 2006. – 28 с. : портр., іл. – (Серія “Doctor Honoris Causa”). PDF

5. Мантль В. Україна в процесі європейської інтеграції / В. Мантль ; пер. з нім. В. Кам’янець ; укл. Б. Котур ; вступ. сл. М. Мальського ; літ. ред. Г. Чопик ; редкол.: І. Вакарчук (голова) та ін. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка ; Жовква : друкарня ВВП “Місіонер”, 2007. – 50 с., портр. – (Серія “Doctor Honoris Causa”). PDF

6. Аксер Є. Щоб навчав ти чужих дітей… : кілька думок про долю академічного вчителя / Є. Аксер ; укладачі: В. Кметь, І. Мрака ; ред. Г. Чопик ; редкол.: І. Вакарчук (голова) та ін. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 56 с., портр. – (Серія “Doctor Honoris Causa”). PDF