Серія “Українська біобібліографія. Нова серія”

1. Володимир Моторний (до 70-річчя від дня народження) : бібліогр. покажч. / уклад. Л. М. Панів ; наук. ред., авт. передм. І. О. Денисюк ; відп. за вип.: Г. М. Домбровська, Б. З. Якимович. – Львів : Вид. центр ЛДУ ім. Івана Франка, 1999. – 104 с., портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Чис. 1). PDF

2. Григорій Кочур : бібліогр. покажч. / уклад.: Г. Домбровська, З. Домбровська ; наук. ред., авт. передм. Р. Зорівчак ; редкол.: Б. Якимович (голова) та ін. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 1999. – 258 с. : іл., портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Чис. 2). PDF

3. Олексій Чичерін (до 100-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / уклад. Л. Панів ; наук. ред., авт. передм. Н. Копистянська ; редкол.: Б. Якимович (голова) та ін. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – 210 с., іл., портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Чис. 3). PDF

4. Степан Злупко : біобібліогр. покажч. / уклад.: Є. Белена, З. Бродик, Г. Домбровська ; наук. ред. та авт. передм. З. Ватаманюк ; статті М. Біди та Г. Шрамко ; редкол.: Б. Якимович (голова) та ін. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – 296 с. : іл., портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Чис. 4). PDF

5. Іван Вакарчук : біобібліогр. покажч. / уклад. М. Любицька ; наук. ред. та авт. передм. Й. Стахіра ; редкол.: Б. Якимович (голова) та ін. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 112 с. : іл., портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Чис. 5). PDF

6. Український спорт : покажч. книжкових видань з фізичного виховання та спорту в Україні (1922–1941) / уклад. та авт. передм. О. Вацеба ; ред. Н. Бічуя ; бібліогр. ред. Г. Домбровська ; редкол.: Б. Якимович (голова, наук. ред.) та ін. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 118 с. : іл. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Чис. 6). PDF

7. Богдан Якимович : біобібліогр. покажч. / уклад. Г. Домбровська ; наук. ред. Ф. Стеблій ; ред. Н. Бічуя ; редкол.: Т. Лучук (голова) та ін. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 146 с. : іл., портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Чис. 7). PDF

8. Іван Ковальчук : біобібліогр. покажч. / уклад.: Г. Домбровська, А. Михнович ; наук. ред. А. Мельник ; ред. Н. Бічуя, І. Лоїк ; авт. передм. Я. Кравчук, М. Симоновська, О. Шаблій ; редкол.: Б. Якимович (голова) та ін. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 238 с. : 24 іл., портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Чис. 8). PDF

9. Степан Позняк : біобібліогр. покажч. / уклад.: Г. Домбровська, Г. Підвальна ; авт. передм. Я. Кравчук (наук. ред.), М. Кіт, Я. Біланчин ; ред. Н. Бічуя ; редкол.: Б. Якимович (голова) та ін. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 144 с. : іл., портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Чис. 9). Микола. PDF

10. Микола Лукаш : біобібліогр. покажч. / уклад. та співавт. передм. В. Савчин ; наук. ред. та співавт. передм. Р. Зорівчак ; ред.-бібліогр. Г. Домбровська ; ред. Н. Бічуя ; редкол.: Б. Якимович (голова) та ін. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 356 с. : іл., портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Чис. 10). PDF

11. Костянтин Трофимович : біобібліогр. покажч. / уклад. Л. Панів ; наук. ред. та авт. передм. В. Моторний ; ред. Н. Бічуя ; редкол.: Б. Якимович (голова) та ін. – 2‑е вид., допов. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 148 с. : іл., портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Чис. 11). PDF

12. Наталена Королева : біобібліогр. покажч. / уклад. К. Костишина ; наук. ред. О. Мишанич ; авт. передм. В. Передирій ; ред. У. Крук ; редкол.: Б. Якимович (голова) та ін. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 106 с. : іл., портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Чис. 12). PDF

13. Чужомовне письменство на сторінках західноукраїнської періодики (1914–1939) : бібліогр. покажч. / за заг. ред. О. Лучука, Т. Лучука ; наук. ред. Р. Зорівчак ; ред. Н. Бічуя ; редкол.: Б. Якимович (голова) та ін. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 194 с. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Чис. 13). PDF

14. Семен Кукурудза : біобібліогр. покажч. / уклад.: Г. Домбровська, Ф. Кіптач ; авт. передм. І. Ковальчук, М. Назарук, М. Рутинський ; наук. ред. О. Шаблій ; ред. М. Мартиняк ; редкол.: Б. Якимович (голова) та ін. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 110 с. : іл., портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Чис. 14). PDF

15. Нонна Копистянська : біобібліогр. покажч. / уклад. М. Кривенко ; ред. А. Габрук ; редкол.: Б. Якимович (голова) та ін. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – 234 с. : іл., портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Чис. 15). PDF

16. Микола Ільницький : біобібліогр. покажч. / уклад. Л. Ільницька ; наук. ред. і авт. передм. В. Будний ; ред. Н. Бічуя ; редкол.: Б. Якимович (голова) та ін. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – 254 с., іл., портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Чис. 16). PDF

17. Роксолана Зорівчак : біобібліогр. покажч. / уклад.: Г. Домбровська, З. Домбровська, У. Романюк ; наук. ред. О. Чередниченко ; авт. передм. О. Чередниченко, А. Содомора ; ред. Н. Бічуя ; редкол.: Б. Якимович (голова) та ін. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – 368 с., іл., портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Чис. 17).

18. Володимир Шухевич (1849–1915) : біобібліогр. покажч. У 2 ч. Ч. 1 / уклад.: М. Гордій, Б. Геляс ; наук. ред. Р. Кирчів, Б. Якимович ; бібліогр. ред. Г. Домбровська ; вступ. ст. Р. Кирчіва ; ред. Н. Бічуя ; редкол.: Б. Якимович (голова) та ін. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – 204 с., іл., портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Чис. 18, ч. 1).

19. Володимир Шухевич (1849–1915) : біобібліогр. покажч. У 2 ч. Ч. 2 / уклад.: М. Гордій, Б. Геляс ; наук. ред.: Р. Кирчів, Б. Якимович ; бібліогр. ред. Г. Домбровська ; вступ. ст. Р. Кирчіва ; ред. Н. Бічуя ; редкол.: Б. Якимович (голова) та ін. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – [230] с., іл., портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Чис. 18, ч. 2).

20. Дем’ян Григораш : біобібліогр. покажч. / уклад. Л. Панів ; наук. ред. та авт. передм. М. Романюк ; ред. М. Прихода ; редкол.: Б. Якимович (голова) та ін. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – 234 с., іл., портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Чис. 19).  

21. Григорій Кочур : біобібліогр. покажч. У 2 ч. Ч. 1 / уклад.: Г. Домбровська, З. Домбровська ; наук. ред., авт. передм. Р. Зорівчак ; ред. Н. Бічуя ; редкол.: Б. Якимович (голова) та ін. – 2-е вид., доопрац. і допов. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 264 с., 32 c. іл., портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Чис. 21, ч. 1).

22. Григорій Кочур : біобібліогр. покажч. У 2 ч. Ч. 2 / уклад.: Г. Домбровська, З. Домбровська ; наук. ред. та авт. передм. Р. Зорівчак ; ред. Н. Бічуя ; редкол.: Б. Якимович (голова) та ін. – 2-е вид., доопрац. і допов. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 496 с. : портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Чис. 21, ч. 2).

23. Іван Волошин : біобібліогр. покажч. / уклад.: Є. Белена, Т. Кравченко ; наук. ред. та авт. передм. О. Шаблій ; ред. Н. Бічуя ; редкол.: Б. Якимович (голова) та ін. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 108 с. : іл., портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Чис. 22).

24. Степан Кузик : біобібліогр. покажч. / уклад. Є. Белена ; наук. ред. та авт. передм. О. Шаблій ; ред. Б. Якимович, О. Кузик ; редкол.: Б. Якимович (голова) та ін. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 92 с., іл., портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Чис. 23).

25. Олег Шаблій : біобібліогр. покажч. / уклад.: М. Любицька, О. Вісьтак (авт. передм.) ; наук. ред. І. Ковальчук ; ред. М. Коперсако ; редкол.: Б. Якимович (голова) та ін. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 220 с., іл., портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Чис. 24).

26. Михайло Гнатюк : біобібліогр. покажч. / уклад.: Є. Белена, З. Домбровська ; наук. ред. та авт. передм. В. Корнійчук ; ред. Г. Чопик ; редкол.: Б. Якимович (голова) та ін. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 132 с. : іл., портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Чиc. 25).

27. Теофіль Комаринець : біобібліогр. покажч. / уклад. М. Кривенко ; авт. передм. В. Івашків, О. Комаринець (наук. ред.) ; ред. Г. Чопик ; редкол.: В. Кметь (голова) та ін. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 168 с., іл., портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Чиc. 26). – До 400-ліття Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.

28. Іларіон Свєнціцький : біобібліогр. покажч. / уклад. Л. Панів ; наук. ред. та авт. передм. Л. Коць-Григорчук ; ред. Г. Чопик ; редкол.: В. Кметь (голова) та ін. – 2-е вид., допов., розшир. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 680 с., іл., портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Чис. 27). – До400ліття Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.

29. Феодосій Стеблій (1994–2009) : біобібліогр. покажч. / уклад. О. Галевич ; авт. передм. Б. Якимович ; наук. ред. В. Голубко ; ред. Г. Чопик ; редкол.: В. Кметь (голова) та ін. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 228 с., іл., портр. – (Українська бібліографія. Нова серія ; Чис. 28).
\\192.168.129.109\e\university\Pub\Automatyzacija\Publish\Bibliography\Steblij

30. Роман Іваничук : біобібліогр. покажч. / уклад. Л. Панів, за участю М. Доманської, Г. Домбровської ; авт. передм. Р. Кудлик ; ред. Г. Чопик ; редкол.: В. Кметь (голова) та ін. – Вид. друге, допов. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 408 с., 32 с. іл., портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Чис. 29).

31. Роксолана Зорівчак (2004–2011) : біобібліогр. покажч. / уклад.: Г. Домбровська, О. Пилипчук, У. Романюк ; авт. передм. А. Содомора ; наук. ред. О. Чередниченко ; ред.: Н. Бічуя, Г. Чопик ; редкол.: В. Кметь (голова) та ін. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 368 с., іл., портр. – (Українська бібліографія. Нова серія ; Чис. 30).

32. Андрій Содомора : біобібліогр. покажч. / уклад. М. Кривенко ; редкол.: В. Кметь (голова) та ін. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 352 с., іл., портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Чис. 31).

33. Флорій Бацевич : біобібліогр. покажч. / уклад. Л. Панів ; авт. передм. А. Загнітко ; редкол.: В. Кметь (голова) та ін. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 112 с., іл., портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Чис. 32).

34. Ярослав Дутчак : біобібліогр. покажч. / уклад. М. Любицька ; наук. ред. С. Мудрий ; редкол.: В. Кметь (голова) та ін. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – 144 с., іл., портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Чис. 33).

35. Роксолана Зорівчак (2011–2017) : біобібліогр. покажч. / уклад.: Г. Домбровська, М. Мазепа, В. Хасхачик ; авт. передм. Н. Клименко, О. Грабовецька, Т. Шмігер ; редкол.: В. Кметь (голова) та ін. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – 348 с. : портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Чис. 34).

36. Ярема Кравець : біобібліогр. покажч. / уклад.: У. Романюк, І. Дарчук ; авт. передм. О. Кравець ; літ. ред. Р. Лаврентій, Г. Матис ; редкол.: В. Кметь (голова) та ін. ; резюме: фр. мовою Я. Кравець, англ. мовою І. Теплий. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. – 266 с., іл., портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Чис. 35).