Рекомендовані ресурси

Вісники Львівського університету, збірники наукових праць, журнали, студентські видання.

LIBRARIA – проект компанії Архівні інформаційні системи (АІС), що здійснюється у співпраці з бібліотеками, архівами та науковими інституціями в Україні та за її межами. Мета проекту – оцифрувати та надати доступ онлайн до чимбільшого масиву української історичної періодики.

Зібрання електронних копій архівних документів, кіно-, фоно-, фотодокументів з різних історичних періодів України для їх дослідження та оприлюднення. Цифровий архів формується за тематичним принципом на засадах відкритості та суспільної відповідальності.  

Архів оцифрованих аудіовізуальних джерел, пов’язаних з історією Львова та інших міст регіону, зібрані в рамках проекту Міський медіаархів.

В Інституті проводяться дослідження мов, літератур, історії, філософії, релігії, культури та проблем соціально-політичного розвитку країн і регіонів Близького, Середнього та Далекого Сходу, а також історії та культури народів східного походження на теренах сучасної України.

Проект здійснюється Центром досліджень визвольного руху спільно з Львівським національним університетом імені Івана Франка.

Теоретичні та методологічні проблеми дослідження всесвітньо-історичного процесу.
Загальна концепція світової та вітчизняної історії. Методи історичних досліджень і спеціальних історичних дисциплін. Давня і середньовічна історія України. Україна у ХVІІІ – ХІХ ст. Історія України ХХ століття. Етнічна історія. Національне відродження українського народу. Сучасні національні та етнокультурні процеси. Релігія і церква в Україні. Історія і сучасні проблеми міжнародних відносин. Україна у європейському та глобальному соціально-історичному процесі.

Проект зі збереження інтелектуальної спадщини української еміграції та розсіяння.

Європіана (англ. Europeana) — європейська електронна бібліотека, загальноєвропейський портал для доступу до культурного надбання у цифровому вигляді із фондів бібліотек (не лише національних),а також архівів та музеїв Європи.

Польська цифрова бібліотека, яка надає оцифровані книги, журнали, графіку, карти, музичні твори, флаєри та рукописи з колекцій Національної бібліотеки Польщі та установ, що з нею співпрацюють.

Цифрова бібліотека Варшавського університету, яка надає доступ до найцінніших фондів бібліотеки, архівних документів та документації, яка стосується історії бібліотеки та університету.

Проєкт бібліотеки Ряшівського університету, міської публічної та воєводської бібліотек Ряшева.

Проєкт бібліотеки Вроцлавського університету, ціллю якого є збереження та промоція багатої культурної спадщини, розміщеної в бібліотечних фондах.

Цифрова бібліотека Воєводської публічної бібліотеки Любліна ім. Єроніма Лопачинського.

Цифрова бібліотека Ягелонської бібліотеки у Кракові.

Балтійська цифрова бібліотека – проєкт Кошалінського державного архіву, міської публічної бібліотеки та музею Середньої Померанії в Слупську.

Ґалліка – онлайн-бібліотека Національної бібліотеки Франції. Усі матеріали бібліотеки перебувають у вільному доступі. Бібліотека містить такі види документів: книги, журнали, газети, фото, карикатури, плакати, карти, рукописи, партитури, аудіоматеріали, книжкові мініатюри.

Проєкт Національної бібліотеки Австрії зі збереження історичної періодики.

Проєкт Ґутенберг – електронна бібліотека з вільним доступом до електронних книг.