Нормативні документи

Внутрішні:

Положення про Наукову бібліотеку Львівського національного університету імені Івана Франка

Правила користування Науковою бібліотекою ЛНУ ім. Івана Франка

Інструкція про порядок запису користувачів та видачі єдиного читацького квитка в НБ ЛНУ ім. Івана Франка

Правила доступу і роботи у читальному залі відділу рукописних,
стародрукованих та рідкісних книг імені Ф.П. Максименка

Положення про Львівське зональне методичне об’єднання бібліотек
вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації

Урядові:

Перелік регіональних зон та обласних методичних центрів бібліотек ВНЗ України
(Міністерства освіти і науки України. Наказ № 27 від 20.01.2005 р.)

Склад Секції Науково-методичної бібліотечної комісії
(Міністерство освіти і науки України. Науково-методична бібліотечна комісія.
Наказ № 06-77 від 10.06.2008 р.)

Про віднесення наукових об’єктів до таких, що становлять національне надбання
(Кабінет Міністрів України. Розпорядження від 22.10.2008 р. № 1345-р)

Про відзначення 350-річчя Львівського національного університету імені Івана Франка
(Указ президента України № 904/2008 від 3.10.2008 р.)

Питання Львівського національного університету імені Івана Франка
[Про надання ЛНУ імені Івана Франка статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу]
(Кабінет Міністрів України. Постанова № 797 від 29.07.2009 р.)