Наукова діяльність

Звіти про наукову роботу НБ

Конференції та семінари

Звітні наукові конференції. Секція бібліотекознавства, бібліографії та книгознавства
Всеукраїнські науково-практичної конференції за міжнародною участю
Всеукраїнські науково-практичної конференції
Семінари
Міждисциплінірні семінари MODUS LEGENDI

Публікації працівників НБ