Квартальні бібліографічні покажчики

Квартальні бібліографічні покажчики Наукової бібліотеки призначені для інформування читачів про діяльність ЛНУ ім. Івана Франка та науковий доробок викладачів у періодичних виданнях та мережі Інтернет. У квартальному покажчику бібліографовано наукові та критичні статті, художні та наукові переклади, рецензії викладачів університету; інформацію про наукову, навчальну, громадську роботу в університеті, історію університету, історію науки тощо.
Бібліографічне інформування виконується з періодичністю один раз на квартал.

Квартальний бібліографічний покажчик складається з таких розділів та підрозділів:

  1. Публікації викладачів ЛНУ ім. Івана Франка.
    1.1. Публікації викладачів ЛНУ ім. Івана Франка у періодичних виданнях.
    1.2. Публікації викладачів ЛНУ ім. Івана Франка у наукометричній базі даних Scopus.
  2. Публікації про ЛНУ ім. Івана Франка.
    2.1. Публікації про ЛНУ ім. Івана Франка у періодичних виданнях.
    2.2. Публікації про ЛНУ ім. Івана Франка в інтернет‑джерелах.