Нормативно-правова база

Нормативно-правова база закладів вищої освіти за 2022 рік

І. Закони України та інші Акти Верховної Ради України

 1. Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо оприлюднення цільових показників діяльності закладу вищої освіти та щорічного звіту керівника закладу вищої освіти : Закон України від 25 січня 2022 року № 2003-ІХ // Голос України. – 2022. – № 28. – Режим доступу до електронної версії: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2003-20#Text. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 2. Про внесення зміни до пункту 5 Положення про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери : указ Президента України від 15 лютого 2022 року № 54/2022 // Офіційний вісник України. – 2022. – № 17. – С. 7. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/54/2022#Text. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 3. Про присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2020 рік : постанова Верховної Ради України від 1 грудня 2021 р. № 1918–ІХ // Відомості Верховної Ради України. – 2022. – № 6. – с. 17–22.Доктору фізико-математичних наук, доценту кафедри ЛНУ ім. Івана Франка Роману Івановичу Бігуну та  кандидату фізико-математичних наук, асистенту кафедри ЛНУ ім. Івана Франка Василю Мироновичу Гаврилюхю присуджено премію за роботу “Електричні, оптичні та структурні властивості нанорозмірних плівок металів”.
 4. Про присудження щорічної Премії Верховної Ради України найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, за 2021 рік : постанова Верховної Ради України від 1 грудня 2021 року № 1919–ІХ // Відомості Верховної Ради України. – 2022. – № 6. – с. 22–23.Премію присуджено студенту ЛНУ ім. Івана Франка Владиславу Петровичу Куцику.
 5. Про присудження щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти : постанова Верховної Ради України від 1 грудня 2021 року № 1917–ІХ // Відомості Верховної Ради України. – 2022. – № 5. – с. 22–24.Премію присуджено директору Козівського опорно-навчального закладу загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів – ліцею імені Михайла Гаврилка при ЛНУ ім. Івана Франка Оксані Миколаївні Клепуц.

ІІ. Акти Кабінету Міністрів України

 1. Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії : постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 № 44 // Інформаційний збірник для освітян. – 2022. – № 2 (лютий). – С. 73–94 ; Спецвипуск газети “Освіта України”. – 2022. – № 2 (110). – С. 20–31.
 2. Деякі питання атестації здобувачів ступеня вищої освіти на другому (магістерському) рівні за спеціальностями галузі знань 22 “Охорона здоров’я” в умовах воєнного стану : постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 р. № 316 // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 62. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/316-2022-%D0%BF#Text. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 24 берез. 2022 р.
 3. Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2021 р. № 1391 // Офіційний вісник України. – 2022. – № 4. – С. 187. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1391-2021-%D0%BF#Text. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 24 берез. 2022 р.
 4. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у сфері освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2022 р. № 148 // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 57. – Режим доступу до електронної версії: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/148-2022-%D0%BF#Text. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 берез. 2022 р.
 5. Про внесення змін до Положення про конкурс щодо обрання членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2022 р. № 111 // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 29. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/111-2022-%D0%BF#Text. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 6. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 р. № 811 : постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2022 р. № 74 // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 22. – Режим доступу до електронної версії: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74-2022-%D0%BF#Text. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 7. Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44 : постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2022 р. № 341 // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 65. – Режим доступу до електронної версії: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/341-2022-%D0%BF#Text. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 8. Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії : постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44 // Офіційний вісник України. – 2022. – № 11. – С. 44. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/44-2022-%D0%BF#Text. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 9. Про зупинення в 2022 році дії деяких постанов Кабінету Міністрів України : постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 251 // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 54. – Режим доступу до електронної версії: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/251-2022-%D0%BF#Text. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 10. Про особливості акредитації освітніх програм, за якими здійснюють підготовку здобувачі вищої освіти, в умовах воєнного стану : постанова Кабінету Міністрів України від 16 березня 2022 р. № 295 // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 60. – Режим доступу до електронної версії: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/295-2022-%D0%BF#Text.
 11. Про призначення соціальних стипендій Верховної Ради України студентам закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей на 2022 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2021 р. № 1798-р // Офіційний вісник України. – 2022. – № 4. – С. 353. – Режим доступу до електронної версії: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-2021-%D1%80#Text. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 12. Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету : постанова Кабінету Міністрів України від 10 березня 2022 р. № 245 // Урядовий кур’єр. – 2022. – № 53. – Режим доступу до електронної версії: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/245-2022-%D0%BF#Text. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.

ІІІ. Акти Міністерства освіти і науки України

Накази:

 1. Про оголошення у 2022 році конкурсу на здобуття державних іменних стипендій найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні : наказ Міністерства освіти і науки України від 12 вересня 2022 р. № 809 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-ogoloshennya-u-2022-roci-konkursu-na-zdobuttya-derzhavnih-imennih-stipendij-najkrashim-molodim-vchenim-dlya-uvichnennya-podij-revolyuciyi-gidnosti-ta-vshanuvannya-podvigu-geroyiv-ukrayini-geroyiv-nebesnoyi-sotni. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 15 верес. 2022 р.
 2. Про збереження середнього заробітку педагогічним, науково-педагогічним працівникам закладів освіти, які призвані на військову службу : лист Міністерства освіти і науки України від 6 вересня 2022 р. № 1/10241-22 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zberezhennya-serednogo-zarobitku-pedagogichnim-naukovo-pedagogichnim-pracivnikam-zakladiv-osviti-yaki-prizvani-na-vijskovu-sluzhbu. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 15 верес. 2022 р.
 3. Про внесення змін до Календарного плану організації та проведення у 2022 році магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту : наказ Міністерства освіти і науки України від 26 серпня 2022 р. № 764 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-kalendarnogo-planu-organizaciyi-ta-provedennya-u-2022-roci-magisterskogo-testu-navchalnoyi-kompetentnosti-ta-magisterskogo-kompleksnogo-testu. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 15 верес. 2022 р.
 4. Про забезпечення виконання науково-технічних (експериментальних) розробок, відібраних за результатами конкурсного відбору у 2022 році : наказ Міністерства освіти і науки України від 19 серпня 2022 р. № 758 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zabezpechennya-vikonannya-naukovo-tehnichnih-eksperimentalnih-rozrobok-vidibranih-za-rezultatami-konkursnogo-vidboru-u-2022-roci. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 15 верес. 2022 р.
 5. Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.02.2018 № 203 : наказ Міністерства освіти і науки України від 19 серпня 2022 р. № 757 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-27022018-203. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 15 верес. 2022 р.
 6. Про призначення академічних стипендій імені Героїв Небесної Сотні на 2022/2023 навчальний рік : наказ Міністерства освіти і науки України від 16 серпня 2022 р. № 751 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-priznachennya-akademichnih-stipendij-imeni-geroyiv-nebesnoyi-sotni-na-20222023-navchalnij-rik. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 15 верес. 2022 р.
 7. Про дублікати дипломів доктора, кандидата наук : наказ Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2022 р. № 740 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-dublikati-diplomiv-doktora-kandidata-na. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 15 верес. 2022 р.
 8. Про внесення змін до стандарту вищої освіти зі спеціальності 022 Дизайн для третьої (освітньо-наукового) рівня вищої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2022 р. № 737 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-standartu-vishoyi-osviti-zi-specialnosti-022-dizajn-dlya-tretogo-osvitno-naukovogo-rivnya-vishoyi-osviti. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 15 верес. 2022 р.
 9. Про списання державного майна Львівського національного університету ім. Івана Франка : наказ Міністерства освіти і науки України від 10 серпня 2022 р. № 725 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-spisannya-derzhavnogo-majna-lvivskogo-nacionalnogo-universitetu-im-ivana-franka. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 15 верес. 2022 р.
 10. Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань : наказ Міністерства освіти і науки України від 9 серпня 2022 р. № 724 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-rishennya-z-pitan-prisudzhennya-naukovih-stupeniv-i-prisvoyennya-vchenih-. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 15 верес. 2022 р.
 11. Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.08.2017 № 1155 : наказ Міністерства освіти і науки України від 9 серпня 2022 р. № 717 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-14082017-1155. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 15 верес. 2022 р.Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2021 року № 1446 : наказ Міністерства освіти і науки України від 8 серпня 2022 р. № 713 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-28-grudnya-2021-roku-1446. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 15 верес. 2022 р.
 12. Про скасування наказу Міністерства освіти і науки України від 27 червня 2022 року № 563 : наказ Міністерства освіти і науки України від 3 серпня 2022 р. № 696 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-skasuvannya-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-27-chervnya-2022-roku-563. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 15 верес. 2022 р.
 13. Про безоплатну передачу нерухомого майна : наказ Міністерства освіти і науки України від 2 серпня 2022 р. № 694 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-bezoplatnu-peredachu-neruhomogo-m. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 15 верес. 2022 р.
 14. Про клопотання про присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим у 2022 році : наказ Міністерства освіти і науки України від 28 липня 2022 р. № 670 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-klopotannya-pro-prisudzhennya-premiyi-verhovnoyi-radi-ukrayini-molodim-uchenim-u-2022-roci. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 15 верес. 2022 р.
 15. Про включення наукових установ та закладів вищої освіти до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави : наказ Міністерства освіти і науки від 26 липня 2022 р. № 665 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vklyuchennya-naukovih-ustanov-ta-zakladiv-vishoyi-osviti-do-derzhavnogo-reyestru-naukovih-ustanov-yakim-nadayetsya-pidtrimka-. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 15 верес. 2022 р.
 16. Про утворення робочої групи з розроблення Методичних рекомендації щодо запровадження механізмів управління на основі партнерства у закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку за спеціальністю 015 “Професійна освіта (за спеціалізаціями)” галузі знань 01 “Освіта/Педагогіка” : наказ Міністерства освіти і науки України від 26 липня 2022 р. № 664 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-utvorennya-robochoyi-grupi-z-rozroblennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-zaprovadzhennya-mehanizmiv-upravlinnya-na-osnovi-partnerstva-u-zakladah-vishoyi-osviti-sho-zdijsnyuyut-pidgotovku-za-specialnistyu-015-profesijna-osvita-za-specializa. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 15 верес. 2022 р.
 17. Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої (фахової передвищої) освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 23 червня 2022 р. № 583 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 15 верес. 2022 р.
 18. Про утворення робочої групи : наказ Міністерства освіти і науки України від 01.07.2022 р. № 602 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-utvorennya-robochoyi-grupi-2022. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 25 липня 2022 р.
 19. Про результати 4-го (підсумкового) етапу ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика : наказ Міністерства освіти і науки України від 21.07.2022 р. № 654 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-rezultati-4-go-pidsumkovogo-etapu-xxii-mizhnarodnogo-konkursu-z-ukrayinskoyi-movi-imeni-petra-yacika. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 25 липня 2022 р.
 20. Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах воєнного стану : лист Міністерства освіти і науки України від 11.07.2022 № 1/7707-22 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-pidgotovku-zakladiv-osviti-do-novogo-navchalnogo-roku-ta-opalyuvalnogo-sezonu-v-umovah-voyennogo-stanu. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 25 липня 2022 р.
 21. Про особливості подання документів особами, які мають спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі, та випускниками минулих років : лист Міністерства освіти і науки України від 04.07.2022 № 1/7403-22 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-osoblivosti-podannya-dokumentiv-osobami-yaki-mayut-specialni-umovi-shodo-uchasti-u-konkursnomu-vidbori-ta-vipusknikami-minulih-rokiv. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 25 липня 2022 р.
 22. Про нагородження переможців ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка : наказ Міністерства освіти і науки України від 15.07.2022 р. № 631 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-nagorodzhennya-peremozhciv-hii-mizhnarodnogo-movno-literaturnogo-konkursu-uchnivskoyi-ta-studentskoyi-molodi-imeni-tarasa-shevchenka. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 25 липня 2022 р.
 23. Про затвердження складу конкурсної комісії з відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2022 році : наказ Міністерства освіти і науки України від 29.06.2022 р. № 597 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-skladu-konkursnoyi-komisiyi-z-vidboru-vikonavciv-derzhavnogo-zamovlennya-na-pidgotovku-zdobuvachiv-vishoyi-osviti-naukovih-naukovo-pedagogichnih-ta-robitnichih-kadriv-pidvishennya-kvalifikaciyi-ta-perepidgotovku-kadriv-u-2022-roci. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 25 липня 2022 р.
 24. Про затвердження рішення Акредитаційної комісії від 14 червня 2022 року (протокол № 145) : наказ Міністерства освіти і науки України від 01.07.2022 р. № 603 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishennya-akreditacijnoyi-komisiyi-vid-14-chervnya-2022-roku-protokol-145. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 25 липня 2022 р.
 25. Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2022 року № 380 : наказ Міністерства освіти і науки України від 22 червня 2022 р. № 581 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmini-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-25-kvitnya-2022-roku-380. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 25 липня 2022 р.
 26. Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 27 червня 2022 року № 594 : наказ Міністерства освіти і науки України від 30 червня 2022 року № 600 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-27-chervnya-2022-roku-594-areyestrovanij-u-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-01-lipnya-2022-roku-za-72438060. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 25 липня 2022 р.
 27. Про виконання проєкту “Розробка науково-методичних засад створення та підтримки Національного порталу міжнародного науково-технічного співробітництва” : наказ Міністерства освіти і науки України від 29.06.2022 р. № 596 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vikonannya-proyektu-rozrobka-naukovo-metodichnih-zasad-stvorennya-ta-pidtrimki-nacionalnogo-portalu-mizhnarodnogo-naukovo-tehnichnogo-spivrobitnictva. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 25 липня 2022 р.
 28. Про визнання здобутих в іноземних закладах вищої освіти наукових ступенів : наказ Міністерства освіти і науки України від 21.06.2022 р. № 578 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-viznannya-zdobutih-v-inozemnih-zakladah-vishoyi-osviti-naukovih-stupeniv-2022. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 25 липня 2022 р.
 29. Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України щодо утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії : наказ Міністерства освіти і науки України від 03.02.2022 № 102 // Спецвипуск газети “Освіта України”. – 2022. – № 2 (110). – С. 95–96.
 30. Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України від 01.02.2022 № 89 // Спецвипуск газети “Освіта України”. – 2022. – № 2 (110). – С. 32–34 ; № 3 (111). – С. 2–4.
 31. Про затвердження Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук : наказ Міністерства освіти і науки України від 13.12.2021 № 1359 // Спецвипуск газети “Освіта України”. – 2022. – № 2 (110). – С. 2–19.
 32. Про затвердження Положення про акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 01.07.2021 № 749 // Інформаційний збірник для освітян. – 2022. – № 2 (лютий). – С. 22.
 33. Про затвердження Зведеного переліку закладів вищої освіти Міністерства освіти і науки України, що віднесені до категорій цивільного захисту : наказ Міністерства освіти і науки України від 17.01.2022 № 33 // Інформаційний збірник для освітян. – 2022. – № 2 (лютий). – С. 7–11.
 34. На заміну листа Міністерства освіти і науки України від 14.06.2022 № 1/6355-22 : лист Міністерства освіти і науки України від 18 червня 2022 р. № 1/6598-22. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/na-zaminu-lista-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-14062022-16355-22. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 черв. 2022 р.
 35. Про затвердження пропозицій щодо державного замовлення на науково технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукція, сформованих за результатами конкурсного відбору : наказ Міністерства освіти і науки України від 17 червня 2022 р. № 565. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-propozicij-shodo-derzhavnogo-zamovlennya-na-naukovotehnichni-eksperimentalni-rozrobki-ta-naukovo-tehnichnu-produkciyu-sformovanih-za-rezultatami-konkursnogo-vidboru. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 черв. 2022 р.
 36. Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 7 квітня 2022 року № 320 : наказ Міністерства освіти і науки України від 06.06.2022 № 530. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-530. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 черв. 2022 р.
 37. Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.03.2022 № 252 (зі змінами) : наказ Міністерства освіти і науки України від 16 травня 2022 р. № 441. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-17032022-252-iz-zminami. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 черв. 2022 р.
 38. Про затвердження стандарту вищої освіти зі спеціальності 051 Економіка для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 10 травня 2022 р. № 424 [Електронний ресурс] . – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-vishoyi-osviti-zi-specialnosti-051-ekonomika-dlya-tretogo-osvitno-naukovogo-rivnya-vishoyi-osviti. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 черв. 2022 р.
 39. Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.01.2022 № 50 : наказ Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2022 р № 412. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-u-dodatok-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-21012022-50. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 черв. 2022 р.
 40. Деякі питання призначення іменних академічних стипендій верховної Ради України : наказ Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2022 р. № 411. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-priznachennya-imennih-akademichnih-stipendij-verhovnoyi-radi-ukrayini. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 черв. 2022 р.
 41. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України від 02.05.2022 № 400. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-normativno-pravovih-aktiv-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayinizareyestrovanij-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-03-travnya-2022-roku-za-48837824-48937825. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 6 трав. 2022 р.
 42. Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році : наказ Міністерства освіти і науки України від 27.04.2022 № 392. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-poryadku-prijomu-na-navchannya-dlya-zdobuttya-vishoyi-osviti-v-2022-roci. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 6 трав. 2022 р.
 43. Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 30.11.2021 № 1288 : наказ Міністерства освіти і науки України від 26.04.2022 № 384. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-30112021-1288. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 6 трав. 2022 р.
 44. Про оплату праці працівників закладів освіти : лист Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2022 р. № 1/4444-22. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-oplatu-praci-pracivnikiv-zakladiv-osviti. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 6 трав. 2022 р.
 45. Про рекомендації стосовно окремих питань завершення 2021/2022 навчального року у закладах вищої, фахової передвищої освіти : лист Міністерства освіти і науки України від 21 квітня 2022 р. № 1/4334-22. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-rekomendaciyi-stosovno-okremih-pitan-zavershennya-20212022-navchalnogo-roku-u-zakladah-vishoyi-fahovoyi-peredvishoyi-osviti. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 квіт. 2022 р.
 46. Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 1 лютого 2022 року № 89 : наказ Міністерства освіти і науки України від 7 квітня 2022 р. № 320. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-rishennya-z-pitan-prisudzhennya-naukovih-stupeniv-i-prisvoyennya-vchenih-zvan-ta-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-1-lyutogo-2022-roku-89. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 квіт. 2022 р.
 47. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 07 серпня 2002 року № 450 : наказ Міністерства освіти і науки України від 16.02.2022 № 187 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-viznannya-takim-sho-vtrativ-chinnist-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-07-serpnya-2002-roku-450-zareyestrovanij-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-03-bereznya-2022-roku-za-28137617. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 24 берез. 2022 р.
 48. Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України щодо утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії : наказ Міністерства освіти і науки України від 03.02.2022 № 102 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-nakaziv-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-shodo-utvorennya-specializovanih-vchenih-rad-dlya-prisudzhennya-stupenya-doktora-filosofiyi. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 берез. 2022 р.
 49. Про внесення змін до деяких стандартів вищої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 13.01.2022 № 26 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-standartiv-vishoyi-osviti-2022. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 50. Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2021 року № 1431 : наказ Міністерства освіти і науки України від 20.01.2022 № 40 // Офіційний вісник України. – 2022. – № 10. – С. 175. – Режим доступу до електронної версії: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-22#Text. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 51. Про внесення змін до Переліку експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій Міністерства освіти і науки України та їх складу : наказ Міністерства освіти і науки України від 09.02.2022 № 148 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-pereliku-ekspertnih-rad-z-pitan-provedennya-ekspertizi-disertacij-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-ta-yih-skladu. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 52. Про внесення змін до персонального складу Комісії Міністерства освіти і науки України з відбору претендентів на здобуття Премії Верховної Ради України молодим ученим, іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених -докторів наук та розгляду наукових звітів стипендіатів та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 09 вересня 2020 року № 1119 : наказ Міністерства освіти і науки України від 04.01.2022 № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-personalnogo-skladu-komisiyi-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-z-vidboru-pretendentiv-na-zdobuttya-premiyi-verhovnoyi-radi-ukrayini-molodim-uchenim-imennih-stipendij-verhovnoyi-radi-ukrayini. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 53. Про внесення змін до Плану діяльності Міністерства освіти і науки України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки України, з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік : наказ Міністерства освіти і науки України від 19.01.2022 № 35 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-planu-diyalnosti-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-ta-centralnih-organiv-vikonavchoyi-vladi-diyalnist-yakih-spryamovuyetsya-ta-koordinuyetsya-kabinetom-ministriv-ukrayini-cherez-ministra-osviti-i-nauki-ukrayini-2022. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 54. Про внесення змін до складу стипендіальної комісії з проведення попереднього конкурсу на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених : наказ Міністерства освіти і науки України від 08.02.2022 № 137 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-skladu-stipendialnoyi-komisiyi-z-provedennya-poperednogo-konkursu-na-zdobuttya-stipendij-kabinetu-ministriv-ukrayini-dlya-molodih-uchenih-2022. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 55. Про встановлення показників для розподілу видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на 2022 рік : наказ Міністерства освіти і науки України від 08.02.2022 № 139 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vstanovlennya-pokaznikiv-dlya-rozpodilu-vidatkiv-derzhavnogo-byudzhetu-mizh-zakladami-vishoyi-osviti-na-2022-rik. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 берез. 2022 р.
 56. Про деякі питання організації роботи закладів фахової передвищої, вищої освіти на час воєнного стану : наказ Міністерства освіти і науки України від 07.03.2022 № 235 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-organizaciyi-roboti-zakladiv-fahovoyi-peredvishoyi-vishoyi-osviti-na-chas-voyennogo-stanu.  – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 57. Про дублікати дипломів кандидата наук : наказ Міністерства освіти і науки України від 08.02.2022 № 131 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-dublikati-diplomiv-kandidata-nauk-2022. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 58. Про затвердження Зведеного переліку закладів вищої освіти Міністерства освіти і науки України, що віднесені до категорій цивільного захисту : наказ Міністерства освіти і науки України від 17.01.2022 № 33 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-zvedenogo-pereliku-zakladiv-vishoyi-osviti-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-sho-vidneseni-do-kategorij-civilnogo-zahistu. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 59. Про затвердження Зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2021 року № 1098 : наказ Міністерства освіти і науки України від 02.02.2022 № 95 // Офіційний вісник України. – 2022. – № 17. – С. 165. – Режим доступу: – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 60. Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу зайнятості випускників закладів вищої та фахової передвищої освіти і визначення показника працевлаштування для Формули розподілу видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 02.02.2022 № 101 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-z-provedennya-monitoringu-zajnyatosti-vipusknikiv-zakladiv-vishoyi-ta-fahovoyi-peredvishoyi-osviti-i-viznachennya-pokaznika-pracevlashtuvannya-dlya-formuli-rozpodilu-vidatkiv-derzhavnogo-byudzhetu. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 61. Про затвердження Методичних рекомендацій : наказ Міністерства освіти і науки України від 11.02.2022 № 152 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-2022. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 24 берез. 2022 р.
 62. Про затвердження Оперативного плану Міністерства освіти і науки України на 2022 рік : наказ Міністерства освіти і науки України від 17.01.2022 № 29 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-operativnogo-planu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-na-2022-rik. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 63. Про затвердження паспорта бюджетної програми за КПКВК 2201040 на 2022 рік : наказ Міністерства освіти і науки України від 08.02.2022 № 133 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-pasporta-byudzhetnoyi-programi-za-kpkvk-2201040-na-2022-rik. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 64. Про затвердження паспорта бюджетної програми за КПКВК 2201070 на 2022 рік : наказ Міністерства освіти і науки України від 02.02.2022 № 99 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-pasporta-byudzhetnoyi-programi-za-kpkvk-2201070-na-2022-rik. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 65. Про затвердження паспорта бюджетної програми за КПКВК 2201080 на 2022 рік : наказ Міністерства освіти і науки України від 08.02.2022 № 134 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-pasporta-byudzhetnoyi-programi-za-kizhvk-2201080-na-2022-rik. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 23.03.2022.
 66. Про затвердження паспорта бюджетної програми за КПКВК 2201170 на 2022 рік : наказ Міністерства освіти і науки України від 07.02.2022 № 127 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-pasporta-byudzhetnoyi-programi-za-kpkvk-2201170-na-2022-rik. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 67. Про затвердження паспорта бюджетної програми за КПКВК 2207010 на 2022 рік : наказ Міністерства освіти і науки України від 02.02.2022 № 100 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-pasporta-byudzhetnoyi-programi-za-kpkvk-2207010-na-2022-rik. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 68. Про затвердження Порядку визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 08.02.2022 № 130 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-poryadku-viznannya-u-vishij-ta-fahovij-peredvishij-osviti-rezultativ-navchannya-zdobutih-shlyahom-noformalnoyi-taabo-informalnoyi-osviti. – Назва з екрана. – – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 69. Про затвердження Програми предметного тексту з права та міжнародного права : наказ Міністерства освіти і науки України від 03.02.2022 № 107 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-programi-predmetnogo-testu-z-prava-ta-mizhnarodnogo-prava. – – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 70. Про затвердження Програми предметного тесту з економіки та міжнародної економіки єдиного фахового вступного випробування : наказ Міністерства освіти і науки України від 11.02.2022 № 153 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-programi-predmetnogo-testu-z-ekonomiki-ta-mizhnarodnoyi-ekonomiki-yedinogo-fahovogo-vstupnogo-viprobuvannya. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 71. Про затвердження Програми предметного тесту з обліку та фінансів єдиного фахового вступного випробування : наказ Міністерства освіти і науки України від 11.02.2022 № 154 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-programi-predmetnogo-testu-z-obliku-ta-finansiv-yedinogo-fahovogo-vstupnogo-viprobuvannya. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 72. Про затвердження Програми предметного тесту з політології та міжнародних відносин єдиного фахового вступного випробування : наказ Міністерства освіти і науки України від 11.02.2022 № 155 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-programi-predmetnogo-testu-z-politologiyi-ta-mizhnarodnih-vidnosin-yedinogo-fahovogo-vstupnogo-viprobuvannya. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 73. Про затвердження Програми предметного тесту з психології та соціології єдиного фахового вступного випробування : наказ Міністерства освіти і науки України від 11.02.2022 № 156 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-programi-predmetnogo-testu-z-psihologiyi-ta-sociologiyi-yedinogo-fahovogo-vstupnogo-viprobuvannya. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 74. Про затвердження Програми предметного тесту з управління та адміністрування єдиного фахового вступного випробування : наказ Міністерства освіти і науки України від 11.02.2022 № 157 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-programi-predmetnogo-testu-z-upravlinnya-ta-administruvannya-yedinogo-fahovogo-vstupnogo-viprobuvannya. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 75. Про затвердження Програми тесту загальної навчальної компетентності єдиного фахового вступного випробування : наказ Міністерства освіти і науки України від 11.02.2022 № 158 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-programi-testu-zagalnoyi-navchalnoyi-kompetentnosti-yedinogo-fahovogo-vstupnogo-viprobuvannya. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 76. Про затвердження Рекомендованого переліку видів навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи для науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників : наказ Міністерства освіти і науки України від 16.02.2022 № 186 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rekomendovanogo-pereliku-vidiv-navchalnoyi-metodichnoyi-naukovoyi-ta-organizacijnoyi-roboti-dlya-naukovo-pedagogichnih-naukovih-i-pedagogichnih-pracivnikiv. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 77. Про затвердження рішення Акредитаційної комісії від 20 січня 2022 року (протокол № 143) : наказ Міністерства освіти і науки України від 04.02.2022 № 116 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishennya-akreditacijnoyi-komisiyi-vid-20-sichnya-2022-roku-protokol-143. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 78. Про затвердження тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Міністерства освіти і науки на 2022-2026 роки : наказ Міністерства освіти і науки України від 03.02.2022 № 109 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tematiki-naukovih-doslidzhen-i-naukovo-tehnichnih-eksperimentalnih-rozrobok-ministerstva-osviti-i-nauki-na-2022-2026-roki. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 берез. 2022 р.
 79. Про обсяги фінансування наукових досліджень і розробок та фінансової підтримки наукових об’єктів, що становлять національне надбання, на 2022 рік за КПКВК 2201040 : наказ Міністерства освіти і науки України від 21.01.2022 № 50 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-obsyagi-finansuvannya-naukovih-doslidzhen-i-rozrobok-ta-finansovoyi-pidtrimki-naukovih-obyektiv-sho-stanovlyat-nacionalne-nadbannya-na-2022-rik-za-kpkvk-2201040. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 80. Про перенесення виборів керівників закладів вищої освіти : наказ міністерства освіти і науки України від 10.03.2022 № 52-к [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-perenesennya-viboriv-kerivnikiv-zakladiv-vishoyi-osviti. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 81. Про проведення атестації випускників закладів фахової передвищої, вищої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 21 березня 2022 р. № 265 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-provedennya-atestaciyi-vipusknikiv-zakladiv-fahovoyi-peredvishoyi-vishoyi-osviti. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 24 берез. 2022 р.
 82. Про проведення експертизи дисертацій : наказ Міністерства освіти і науки України від 26.01.2022 № 65 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-provedennya-ekspertizi-disertacij-2022. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 83. Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України від 01.02.2022 № 89 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-rishennya-z-pitan-prisudzhennya-naukovih-stupeniv-i-prisvoyennya-vchenih-zvan-ta-vnesennya-zmin-do-deyakih-nakaziv-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 84. Про розподіл видатків споживання державного бюджету між закладами вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти на умовах державного замовлення в 2022 році : наказ Міністерства освіти і науки України від 11.02.2022 № 160 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-rozpodil-vidatkiv-spozhivannya-derzhavnogo-byudzhetu-mizh-zakladami-vishoyi-osviti-dlya-pidgotovki-zdobuvachiv-vishoyi-osviti-na-umovah-derzhavnogo-zamovlennya-v-2022-roci. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 24 берез. 2022 р.
 85. Про формування тематичних планів наукових досліджень і розробок закладів вищої освіти та наукових установ на 2022 рік : наказ Міністерства освіти і науки України від 31.01.2022 № 77 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-formuvannya-tematichnih-planiv-naukovih-doslidzhen-i-rozrobok-zakladiv-vishoyi-osviti-ta-naukovih-ustanov-na-2022-rik. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.

Листи:

 1. Про оптимізацію виконання заходів з підготовки закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах воєнного стану : лист Міністерства освіти і науки України від 26 липня 2022 р. № 1/8462-22 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-pidgotovku-zakladiv-osviti-do-novogo-navchalnogo-roku-ta-opalyuvalnogo-sezonu-v-umovah-voyennogo-stanu. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 15 верес. 2022 р.
 2. Про склад комісії з перевірки готовності закладів освіти до нового навчального року : лист Міністерства освіти і науки України від 22 липня 2022 р. № 1/8298-22 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-sklad-komisiyi-z-perevirki-gotovnosti-zakladiv-osviti-do-novogo-navchalnogo-roku. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 14 верес. 2022 р.
 3. Про надання інформації : лист Міністерства освіти і науки України від 15 березня 2022 р. № 1/3463-22 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-nadannya-informaciyi. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.
 4. Про оплату праці працівників закладів освіти під час призупинення навчання : лист Міністерства освіти і науки України від 07 березня 2022 р. № 3370-22 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-oplatu-praci-pracivnikiv-zakladiv-osviti-pid-chas-prizupinennya-navchannya. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 24 берез. 2022 р.
 5. Про практику застосування трудового законодавства у галузі освіти і науки під час дії правового режиму воєнного стану : лист Міністерства освіти і науки України від 07 березня 2022 р. № 1/3378-22 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-praktiku-zastosuvannya-trudovogo-zakonodavstva-u-galuzi-osviti-i-nauki-pid-chas-diyi-pravovogo-rezhimu-voyennogo-stanu. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 берез. 2022 р.

IV. Міністерство оборони України

V. Акти Міністерства культури та інформаційної політики України

Накази:

VІ. Акти Міністерства охорони здоров’я України