Періодичні видання

Періодичні видання Наукової бібліотеки, які бібліотека отримувала до 1941 року, відображені в рукописному каталозі, перейти на нього ви можете за посиланням: http://dspace.lnulibrary.lviv.ua/handle/123456789/89

Видання потрібно шукати за першим іменником назви!

Періодичні видання, які бібліотека отримувала після 1941 р., відображені в алфавітних карткових каталогах кириличним та латинським шрифтом. Ознайомитись з ними та замовити періодичні видання можна за адресою вул. Драгоманова, 17, читальний зал періодичних видань, а зробити електронне замовлення можна за ел. адресою [email protected].

Періодичні видання Львівського національного університету імені Івана Франка

http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/

LIBRARIA

Архів української періодики онлайн: проєкт компанії “Архівні інформаційні системи”, співорганізатором якого у 2012 р. стала Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка. Сьогодні у проєкті співпрацюють бібліотеки, архіви та науково-дослідницькі інституції в Україні та за кордоном. Мета проєкту – оцифрувати та надати доступ онлайн до якнайбільшого масиву української історичної періодики (до середини ХХ ст.).

https://libraria.ua/

Агроекологічний журнал

Інститут агроекології і природокористування НААН; Державна установа “Інститут охорони ґрунтів України”; Всеукраїнська громадська організація “Асоціація агроекологів України”

http://journalagroeco.org.ua/issue/archive

Актуальні проблеми державного управління

Одеький регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

http://uran.oridu.odessa.ua/issue/archive

Альманах “Культура і Сучасність”

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

http://journals.uran.ua/kis/issue/archive

Археологія

Інститут археології НАН України, Національна академія наук України

https://arheologia.com.ua/index.php/arheologia/issue/archive

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія

Науковий журнал. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

http://journals.uran.ua/bdi/issue/archive

Біологія та екологія

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

http://bioeco.pnpu.edu.ua/issue/archive

Вивчення та захист сортів рослин

Науково-дослідне видання Українського інституту експертизи сортів рослин, селекції рослин та генетики, Національного центру досліджень насінництва та сортів НААН, Інституту фізіології та генетики рослин НАН України

http://journal.sops.gov.ua/issue/archive

Військово-науковий вісник

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

http://vnv.asv.gov.ua/issue/archive

Вісник НАН України

Щомісячний загальнонауковий журнал НАН України

https://visnyk-nanu.org.ua/uk/archive

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія “Екологія”

http://journals.uran.ua/visnukkhnu_ecology/issue/archive

Геологічний журнал

Інститут геологічних наук НАН України

http://geojournal.igs-nas.org.ua/issue/archive

Гуманітарний журнал

Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”

http://journals.uran.ua/index.php/wissn003/issue/archive

Демократичне врядування

Електронний науковий вісник Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

http://dv.lvivacademy.com/issue/archive

Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

http://doksa.onu.edu.ua/issue/archive

Доповіді НАН України

https://www.dopovidi-nanu.org.ua/uk/archive

Екологічний вісник

Всеукраїнська екологічна ліга

http://www.ecoleague.net/diialnist/vydannia-vel/ekolohichnyi-visnyk

Екологія

Реферативний журнал

Всеукраїнська екологічна ліга

http://www.ecoleague.net/diialnist/vydannia-vel/referatyvnyi-zhurnal-ekolohiia

Економіка, управління та адміністрування

Державний університет “Житомирська політехніка”

http://ema.ztu.edu.ua/issue/archive

Економічний простір

Збірник наукових праць. Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

http://economicspace.pgasa.dp.ua/issue/archive

Ефективність державного управління

Збірник наукових праць Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

http://edu.lvivacademy.com/issue/archive

Журнал досліджень корінних та чужорідних рослин

Міжнародний науковий онлайн-журнал. Національний дендрологічний парк “Софіївка” НАН України

http://mchr.sofievka.org/issue/archive

Записки з романо-германської філології

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

http://rgnotes.onu.edu.ua/issue/archive

Збалансоване природокористування

Інститут агроекології і природокористування НААН

http://journals.uran.ua/bnusing/issue/archive

Збірник наукових праць “Мистецтвознавчі записки”

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

http://journals.uran.ua/mz/issue/archive

Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України

http://archive-transactions.igs-nas.org.ua/issue/archive

Імідж сучасного педагога

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

http://isp.poippo.pl.ua/issue/archive

Іноземні мови

Науково-методичний журнал

Київський національний лінгвістичний університет

http://fl.knlu.edu.ua/issue/archive

Інтермарум: історія, політика, культура

Житомирський державний університет імені Івана Франка

http://intermarum.zu.edu.ua/issue/archive

Інформація і право

Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України, Вищий навчальний заклад “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”

http://il.ippi.org.ua/issue/archive

Історико-педагогічний альманах

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

http://ipa.udpu.edu.ua/issue/archive

Історичний архів. Наукові студії

Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв); Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського Національної академії наук України (м. Київ).

http://istarhiv.chdu.edu.ua/issue/archive

Людина та довкілля. Проблеми неоекології

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

http://journals.uran.ua/ludina_dov/issue/archive

Математичне моделювання

Дніпровський державний технічний університет

http://matmod.dstu.dp.ua/issue/archive

Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

http://mcm-math.kpnu.edu.ua/issue/archive

Метрологія та прилади

Харківський національний університет радіоелектроніки, Академія метрології України, Державне підприємство “Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів”

https://mmi-journal.org/index.php/journal/issue/archive

Мистецтво лінгводидактики

Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка

http://journals.uran.ua/ald/issue/archive

Мікросистеми, електроніка та акустика

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

http://elc.kpi.ua/issue/archive

Народна творчість та етнологія

Національна академія наук України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

https://nte.etnolog.org.ua/

Офіційний вісник України

Верховна Рада України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b19

Педагогічні науки

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

http://pednauki.pnpu.edu.ua/issue/archive

Правова держава

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

http://pd.onu.edu.ua/issue/archive

Прикладна геометрія та інженерна графіка

Київський національний університет будівництва і архітектури

http://ageg.knuba.edu.ua/issue/archive

Проблеми законності

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

http://plaw.nlu.edu.ua/issue/archive

Проблеми підготовки сучасного вчителя

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

http://psv.udpu.edu.ua/issue/archive

Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

Державний університет “Житомирська політехніка”

http://pbo.ztu.edu.ua/issue/archive

Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти

ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний університет”

http://profped.ddpu.edu.ua/issue/archive

Психологія і особистість

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

http://psychpersonality.pnpu.edu.ua/issue/archive

Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

http://ppsh.udpu.edu.ua/issue/archive

Радіоелектроніка, інформатика, управління

Міжнародне науково-рецензоване видання. Національний університет “Запорізька політехніка”

http://ric.zntu.edu.ua/issue/archive

Слово і час

Національна академія наук України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

https://il-journal.com/index.php/journal/issue/archive

Словянський збірник

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

http://slovzbir.onu.edu.ua/issue/archive

Соціологія: теорія, методи, маркетинг

Інститут соціології Нацональної академії наук України

http://stmm.in.ua/archive/

Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія

Національний університет фізичного виховання і спорту України

http://sportmedicine.uni-sport.edu.ua/issue/archive

Сучасна освіта в Україні і за кордоном

https://s-osvita.com.ua/magazine/arkhiv-nomerov

Східноєвропейський історичний вісник

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

http://eehb.dspu.edu.ua/issue/archive

Тектоніка і стратиграфія

Національна академія наук України Інститут геологічних наук НАН України

http://ts.igs-nas.org.ua/issue/archive

Теорія і методика фізичного виховання і спорту

Національний університет фізичного виховання і спорту України

http://tmfvs-journal.uni-sport.edu.ua/issue/archive

Українська мова

Національна академія наук України, Інститут української мови НАН України

https://ukrmova.iul-nasu.org.ua/vypusky-zhurnalu.html

Українська полоністика

Житомирський державний університет імені Івана Франка

http://polonistyka.zu.edu.ua/issue/archive

Український історичний журнал

Національна академія наук України, Інститут історії України

http://uhj.history.org.ua/uk/archive

Фізіологія рослин і генетика

Національна академія наук України, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України

http://www.frg.org.ua/uk/journal/archive.htm

Філологічний вісник

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

http://filolvisnyk.fl.kpi.ua/issue/archive

Філологічні науки

Збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

http://philstudies.pnpu.edu.ua/issue/archive

Фінансовий простір

Державний вищий навчальний заклад “Університет банківської справи”

http://fpnpu.cibs.ubs.edu.ua/issue/archive

Advanced education / Новітня освіта

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

http://ae.fl.kpi.ua/issue/archive

Anthropological Measurements of Philosophical Research / Антропологічні вимірювання філософських досліджень

http://ampr.diit.edu.ua/issue/archive

Biopolymetrs and Cell

Національна академія наук України, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України

http://www.biopolymers.org.ua/content/uk/

EconomiesHorizons / Економічні горизонти

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

http://eh.udpu.edu.ua/issue/archive

Information and Telecommunication Sciences / Інформаційні та телекомунікаційні науки

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

http://infotelesc.kpi.ua/issue/archive

Innovative Biosystems and Bioengineering / Інноваційні біосистеми та біоінженерія

Міжнародний науковий журнал

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

http://ibb.kpi.ua/issue/archive

Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry / Журнал органічної та фармацевтичної хімії

Інститут органічної хімії НАН України, Національний фармацевтичний університет

http://ophcj.nuph.edu.ua/issue/archive

ScienceRise (Естонія)

Науковий журнал, у якому тематичними блоками публікуються дослідження таких галузей науки: сільське господарство, архітектура, хімія, культура, економіка, інженерія, географія, геологія, управління, історія, фізика, математика, політика, психологія, фізична освіта та спорт, соціальна комунікація, соціологія, ветеринарія.

http://journals.uran.ua/sciencerise/issue/archive

Skhid / Схід

Український культурологічний центр (м. Маріуполь); Київський Університет імені Бориса Грінченка (м. Київ)

http://skhid.kubg.edu.ua/issue/archive

Technology audit and production reserves / Технологічний аудит та резерви виробництва

Полтавська державна аграрна академія; НВП ПП “Технологічний Центр”

http://journals.uran.ua/tarp/issue/archive

Ukrainian Botanical Journal / Український ботанічний журнал

Національна академія наук України, Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного

https://ukrbotj.co.ua/archive

Ukrainian Chemistry Journal / Український хімічний журнал

Національна академія наук України, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського

https://ucj.org.ua/index.php/journal/archives

Ukrainian Journal of Physics / Український фізичний журнал

Національна академія наук України, Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова

https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/issue/archive